Willekeurige bemoediging
  • Rijke beloning.
    De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

De nummer 13.

beeldhouwer-300x200Op een dag zette ik eventjes de tv aan en toen was daar een cursus beeldhouwen aan de gang. Nou interesseer ik me wel voor zulke dingen dus ik bleef ernaar kijken. Het was schijnbaar net begonnen, want die beeldhouwer had een stuk steen in zijn hand en ging net uitleggen wat hij ermee wilde doen. Het was eigenlijk een doodgewoon grijs stuk steen, maar de beeldhouwer pakte het op en keek ernaar en zei, ik ga hier een vis van maken want ik zie de vorm van de vis er al helemaal inzitten. Nou, eerlijk gezegd vroeg ik me af waar hij die vorm dan zag (ik zag het niet hoor) maar waarschijnlijk had hij in zijn hoofd een bepaalde vorm in gedachten en dit stuk steen bezat alle eigenschappen om die vorm er uiteindelijk uit naar voren te krijgen. Verder zei deze man nog dat deze soort steen weliswaar heel grijs en gewoontjes lijkt, maar als het beeld klaar was en hij het zou polijsten, er een prachtig beeld uit tevoorschijn zou komen.

De beeldhouwer pakte eerst een stuk houtskool en tekende daarmee ongeveer de vorm van de vis af en begon toen met een ruwe rasp het meeste overtollige steen eraf te raspen en onderwijl probeerde hij de vorm er al een beetje in te krijgen.  Iedere keer stopte hij even en bekeek  zijn werk en bewerkte het zodanig dat het inderdaad op een vis begon te lijken. Naderhand gebruikte hij een minder ruwe vijl en begon aan het wat fijnere werk, de kleine dingetjes, want hoewel de vorm er al inzat en de meeste overtollige stukken er al af waren was de vis nog niet klaar en zo werkte de beeldhouwer verder met steeds fijnere instrumenten totdat de vis uiteindelijk zo was zoals hij het zich van tevoren gedacht had. Als laatste gaf hij de vis ogen en toen dat allemaal klaar was ging hij de vis polijsten en uit dat grijze stuk steen kwamen de mooiste kleuren tevoorschijn, de vis ging glanzen en het was echt een mooi stukje werk geworden.

Ik moest aan David denken, een tengere jongeman, altijd achter de schaapjes aan, zo onbelangrijk dat hij door zijn vader werd vergeten toen Samuël kwam om onder zijn zonen een toekomstige koning te vinden. Maar God keek met heel andere ogen, Hij had David daar wél gezien en hij zag niet een tengere kleurloze jongeman, nee Hij zag een toekomstig koning, een sterke held een man waarvan gezegd wordt in de bijbel dat het “een man naar Gods hart” was. God heeft in David een prachtig stukje werk verzet en een persoon van hem gemaakt waar nu nóg over gesproken wordt.

En toen dacht ik er zo aan dat God zo ook naar ons kijkt, hij ziet niet een doodgewoon mens van 13 in een dozijn, een beetje kleurloos en grijs, nee Hij ziet wat er van ons te maken valt en hij ziet de vorm er al inzitten terwijl niemand daar erg in heeft.  Hij weet ook wat een prachtig stukje werk er uiteindelijk tevoorschijn zal komen als Hij aan de gang gaat in ons leven, en wat een kleuren en wat een glans komt er dan uit de diepte naar voren. Geven wij Hem de kans?

 

Dé nummer 13 van ‘t dozijn
dus zeg maar, toch wat overbodig,
je vindt het leven niet echt fijn
wat kun je doen? wie heeft je nodig?
Maar God’s oog is op jou gericht
en Hij ziet zoveel perspectief,
Hij schuurt, Hij schaaft en Hij polijst
tótdat je glanst…Hij heeft je lief!

beeldhouwer-2

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Het maakt me bang.

Ik heb ooit, een heel aantal jaren geleden, een Bijbels dagboekje van mijn broer(tje) gekregen. Het is een dagboekje geschreven door Adrian Plass. Wellicht een bekende naam? Hij heeft heel wat boekjes geschreven en toen ik nog in de christelijke boekwinkel werkte waren het boekjes die regelmatig verkocht werden. Dit dagboekje heb ik een jaar lang elke dag gelezen, toen is het in de boekenkast beland en nu pakte ik het vanmorgen op en sloeg een bladzijde op met een dagstukje waarvan ik denk dat het best iets is wat ons aan het nadenken kan brengen en daarom wil ik een gedeelte ervan vandaag opschrijven. De titel van dit stukje is: “Het maakt me bang”.achtergrond-bloemetjes2[1]

Mattheus 7: 13-14 Ga naar binnen door de nauwe poort. Want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed, en velen gaan die weg. Maar de poort en de weg die naar het leven leiden, zijn nauw en smal, en maar weinigen vinden die weg.:

Adrian: (kucht) Eh, mag ik U iets vragen?

Jezus: (glimlacht) Wat je maar wilt.

Adrian: Kent U dat stukje over de kleine poort en de smalle weg en dat maar weinigen die vinden en zo?

Jezus: (ernstig) Ja, dat ken Ik wel, geloof Ik.

Adrian: (haalt diep adem) Nou, dat maakt me bang.

Jezus: (knikt nadenkend) Dat kan Ik begrijpen. Was er iets speciaals dat je wou vragen?

Adrian: U vindt het niet erg?

Jezus: Ik vind het nooit erg als iemand vragen stelt. Vind jij het erg als je antwoorden krijgt?

Adrian: Dat weet ik nog niet – het gaat me erom: wat is de nauwe poort, wat is de smalle weg en – nou ja, hoor ik ook bij die weinigen?

Jezus: (na een lange stilte) Welk antwoord wil je hebben: het ingewikkelde of het simpele?

Adrian: (heel zachtjes) Het simpele alstublieft, dan kan ik het volgen.

Jezus: Goed, dan is Mijn antwoord op al die drie vragen ook weer een vraag.

Adrian: Zoiets dacht ik al.

Jezus: Als Ik nu zou opstaan en weglopen, en Ik zou aan jou niet vertellen waar Ik heen ging, of Ik ooit terug zou komen, wat Ik ging doen, of waar het allemaal op zou uitlopen – zou jij jouw hand dan in de Mijne willen leggen en met Me meegaan?

Adrian: (heeft opeens een droge keel) Hier en nu?

Jezus: Hier en nu. Zou je meegaan?

Adrian: Ik… ik geloof het wel …

Toen ik dit opnieuw zo las vond ik het best wel confronterend. Als je er op die manier naar kijkt, als je deze vraag heel diep door laat dringen, wat zou dan jouw en mijn antwoord hierop zijn?

Adrian eindigt met een gebed:

Gebed: Jezus, U hebt gezegd dat U de Weg, de Waarheid en het Leven bent. Help me aan Uw hand te gaan.

Op dit gebed kan ik alleen maar “Amen” zeggen!

Ik wens je een mooie en gezegende dag toe.achtergrond-bloemetjes2[1]

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Een prachtige inhoud!

geschenkjesEen vraagje: Als iemand tegen je zegt: “je krijgt een cadeautje”, dan heb je waarschijnlijk in gedachten een beeld van een zorgvuldig ingepakt geschenk met een mooi lintje eromheen toch? Dan verwacht je niet een pakje dat in de verste verte niet beantwoordt aan dat beeld wat je in gedachten hebt en niet eens lijkt op een mooi geschenk. Ik denk dat we in eerste instantie misschien wel teleurgesteld zouden zijn. Maar in dat papiertje kan iets heel waardevols zitten, het gaat uiteindelijk om de inhoud.

Op eenzelfde manier kunnen wij ook naar anderen kijken, we zien de buitenkant en baseren daar ons oordeel over die ander op. Maar óók kijken wij op zo’n manier dikwijls naar onszelf: nou, ik heb nog zóveel tekortkomingen en gebreken en er moet nog zóveel aan mij veranderd worden…we beantwoorden niet aan het beeld dat wij hebben van hoe we er eigenlijk (naar ons idee) uit zouden móéten zien. Vervolgens proberen we dan vaak iets aan de verpákking te verbeteren maar we zien níét de prachtige inhoud die we hebben, want als wij de Here Jezus in ons hart hebben gevraagd, dan maakt Hij daar woning en een mooiere inhoud kún je toch niet hebben?

Zomaar een simpele gedachte voor vandaag, ook tegelijk een bemoediging. Voor de Here God zijn we kostbaar en Hij kijkt nooit naar onze verpakking, Hij ziet het hart aan.

Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. I Samuel 16:7.

een parel

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Gedragen.

adelaar

Als op Adelaarsvleugels

Zoals een adelaar zijn jongen
op zijn brede vleugels draagt,
zo draag ik, Mijn kind, ook jou
steeds wanneer je Mijn hulp vraagt.
Ik weet af van alle dingen
die gebeuren om je heen,
Ik zie je tranen,ik hoor je zingen
en geen moment laat ik jou alleen.

Zie, ik wandel met jou samen
op die smalle, steile weg,
Mijn beloften zijn ja en amen
en Mijn hand is’t die ik over jouw leven leg.
Ik wil je leiden stap voor stap
houd Mijn hand maar stevig vast,
steeds iets hoger op die trap
maar, Mijn kind, geef mij je last.

Geef je zorgen en problemen
breng je vragen en al je nood,
Ik wil het van je overnemen
want Mijn liefde is zo groot.
oh, mijn hart is zo bewogen
als ik jou gebukt zie gaan,
moegesjouwd en neergebogen
zo vreugdeloos in je bestaan.

Mijn kind, geef alles maar aan Mij
en leg je leven voor Mij neer,
jouw zorgen maken je niet blij
en zoveel wonden doen je zeer.
Ik wil jouw leven heel gaan maken
Ik wil je in Mijn armen nemen,
jouw wonden wil Ik aan gaan raken
Ik ben het antwoord op jouw problemen.

Luister steeds weer naar de dingen
die Ik zachtjes tot je zeg,
Ik wil jou weer laten zingen
Ik neem elk obstakel weg.
Wandel maar rustig achter Mij aan
en stel aan Mij maar al je vragen,
Ik zal je nooit in de kou laten staan
als op adelaarsvleugels, zal Ik je dragen.

adelaar

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Verjaardagen, verjaardagen…

De afgelopen maand waren er een aantal verjaardagen te vieren en de afgelopen week had ik er 2. Eén van mijn jongste dochter die 30 werd en één van mijn moeder die 83 werd. Hierdoor heb ik de laatste week ook een aantal logé’s geherbergd en was het hier een drukte van belang, maar wel heel gezellig.

Als iemand jarig gaat worden dan vraag je of ze nog wensen hebben, iets dat ze heel graag willen hebben en als het binnen de mogelijkheden ligt dan probeer je die wensen ook te vervullen.

Een wens, wij hebben er soms wel meerdere, en die maken we bij onze dierbaren en vrienden bekend en uiteraard ook bij de Here God. En dat mag ook hoor, de bijbel zegt dat ook op verschillende plaatsen. Maar toen vroeg ik me af: Hoe dikwijls vraag ik de Here God naar Zijn wensen? Heel specifiek?

Het heeft denk ik alles te maken met de relatie die wij met de Here God hebben, de intimiteit, de gesprekken die wij met Hem voeren. Als je een relatie hebt met iemand dan is het ook daar belangrijk om samen te praten, dan wil je graag weten wat er in die ander omgaat, de wensen van de ander, de dingen waar je rekening mee moet houden, dingen waar je de ander blij mee kunt maken, noem het maar op. Veel weten is ook veel begrijpen en zo is het ook in de relatie die wij met de Here God mogen hebben. Hij wil Zichzelf aan ons laten zien, en laten kennen. In de eerste plaats laat Hij Zichzelf zien in Zijn woord, maar daarnaast ook in de persoonlijke relatie met Zijn kinderen. Uiteraard zijn wij nooit in staat om Hem totaal te doorgronden zoals Hij dat wel bij ons kan, maar er is wel degelijk heel veel te ontdekken en dat is heel mooi.

Iemand die een mooie en persoonlijke relatie met de Here God had was David, en als ik dan zijn Psalmen lees dan zie ik daar die relatie in terug. David had ook wensen maar zijn wensen waren gerelateerd aan het hart van God. Zoals bijvoorbeeld deze:

Psalm 19:15 : Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.

Psalm 25:4-5 : Here, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden, leid mij in Uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.

Of deze uitspraken die een belofte naar de Here God inhouden:

Psalm 119:11 : Ik berg Uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.

Psalm 146:2 : Ik zal de Here loven, mijn leven lang, mijn God psalmzingen, zolang ik nog ben.

Mooie uitspraken die mijn hart, maar zeer zeker ook het hart van de Here God raken, en waar ik alleen maar “amen” op kan zeggen!

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

“Verloren” dagen turven?

God is trouw

“Dank U voor Uw trouw” een uitspraak die wij doen tegenover de Here God, onze hemelse Vader. Een overigens zéér teréchte uitspraak als het gaat om de trouw van onze God! Hij is te állen tijde getrouw en zelfs daar waar wij ontrouw zijn is Hij de getrouwe.

Ik moest er zo aan denken dat je vaak zo ontevreden over jezelf kunt zijn. Je voelt je aan alle kanten tegenover de Here God tekortschieten, je ziet je eigen fouten en falen en het kan je zomaar in de put drukken. Maar wij bekijken onszelf met onze menselijke ogen, we beoordelen onszelf met onze menselijke gedachten, terwijl Gods gedachten zoveel hoger zijn dan onze gedachten en terwijl Hij op een toch zo heel andere manier naar ons kijkt wanneer we echt en oprecht willen leven zoals Hij dat van ons verlangt. Hij ziet niet het falen, Hij ziet juist de vorderingen die we hebben gemaakt, Hij ziet niet dat wat allemaal nog níét af is, Hij is blij met alles wat al wél af is, met alles waarin we gegroeid zijn, met alles wat we geleerd hebben. Hij ziet de pósitieve kant van de dingen. Hij ziet niet op de nederlagen maar op de overwinningen die we behalen, dáár is Hij trots op. Hij is blij met ieder stukje van ons leven waar voor Hem een plaats is ingeruimd en inplaats van te mopperen daar waar het mis gaat zegt Hij dat Hij álle dingen wil laten medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. (Rom. 8:28) Zo maakt Hij dat zelfs de negatieve dingen nog op een positieve manier tot hun recht kunnen komen. Ik vind dat zo geweldig om over na te denken.

En dan kunnen er dagen in ons leven zijn die (voor ons gevoel) doelloos voorbijgaan, aan het einde van zo’n dag kun je het gevoel hebben dat er niets goeds uit je handen is gekomen, dat je niets hebt kunnen betekenen voor anderen en óók niet voor de Here God. Maar dan mag je weten dat deze liefdevolle Hemelse Groot+is+Uw+trouw+Heer[1]Vader niet met een groot papier voor zich zit en deze “verloren” dagen turft, maar dat Hij juist die ándere dagen en die ándere momenten gedenkt, en dat doet Hij met liefde en plezier. En als je dan na zo’n “verloren” dag, toch wat moedeloos naar bed kunt gaan, weet dan dat Hij júíst op zo’n avond met een liefdevolle glimlach op je neer kijkt, dat Hij met Zijn hand heel zachtjes over je gezicht strijkt en je stilletjes influistert hóéveel Hij van je houdt. En in Zijn hart is er blijdschap, gewoon, omdat je Zijn kind bent!!

Wat is het dan toch terecht dat we zeggen “Dank U voor Uw trouw”!! En aan de hand van deze trouwe God en Vader mogen wij ook vandaag weer aan onze dag beginnen. Ik wens je een gezegende dag toe!

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

De werken Uwer handen…

IMG_0832Vandaag is mijn dochter Joyce jarig. 30 Jaar is ze geworden. Ik zie haar nog zo in mijn armen liggen toen ze net geboren was, en als ik dan nu bedenk dat ze alweer 30 is dan vliegt de tijd toch ook wel heel snel voorbij hè?

Toen Joyce geboren was hebben wij ervoor gekozen om dit op haar geboortekaartje te zetten: Psalm 92:5: Want Gij, Here, hebt mij verheugd door Uw daden, over de werken Uwer handen zal ik jubelen. Zij was ons vierde kindje en wat waren we blij met haar. We gaven haar de naam “Joyce” hetgeen “vreugde” betekent want voor ons was het een vreugde haar in ons leven te mogen ontvangen en een vreugde is zij nog steeds in mijn leven.

Tja, kleine meisjes worden groot en toen Joyce 23 was is ze uit huis gegaan om in haar eerste eigen huisje te trekken waar ze nu nog steeds woont. Een hele belevenis, ook voor mij want ze was de laatste die uitvloog :-)

Op een dag zei Joyce iets tegen mij dat me bijgebleven is, ze zei: “Mam, zolang ik thuis woonde steunde ik eigenlijk meer op jouw geloof en op dat van opa en oma (mijn vader was voorganger totdat hij overleed.) Als ik gebed nodig had kwam ik naar jullie en ik heb ontdekt dat ik nooit een eigen relatie met de Here God heb opgebouwd. Ik hield wel van Hem maar ik heb nooit echt contact met Hem gezocht. Nu ik op mezelf ben gaan wonen en ook meer op mezelf aangewezen ben heb ik ineens gemerkt dat dat een gemis was in mijn leven. Ik heb nu pas geleerd wat het wil zeggen om echt een relatie met de Here God te hebben en wat geniet ik daarvan”. Ze heeft in de afgelopen jaren hard aan zichzelf gewerkt, is heel erg bezig met haar relatie met de Here God en je merkt aan haar dat die relatie echt is en mooi, dat er diepgang is. Joyce is open, we hebben goede en diepe gesprekken maar ook plezier om allerlei dingen, ze heeft voor haar jonge leeftijd erg veel wijsheid en ze “ziet” anderen en merkt het op als er iets aan de hand is. Ze bemoedigt mensen in haar omgeving joyce fotoshooten ze is bezig om volledig tot bloei te komen. Ze vertelt over de dingen die God in haar leven doet, ze heeft geleerd om Hem te vertrouwen, om haar dromen met Hem te delen en ze is er vol van. Het is zo kostbaar om dit te mogen zien.

Ik ben een dankbare mama van een mooie dochter die vandaag 30 jaar is geworden en ik wil eindigen met die Bijbeltekst waar ik ook mee begonnen ben, de tekst die we uitkozen om als het ware als titel aan haar leven mee te geven: Psalm 92:5: Want Gij, Here, hebt mij verheugd door Uw daden, over de werken Uwer handen zal ik jubelen. 

Wat houd ik van jou mijn meisje!

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Als ik naar je kijk…

hd-achtergrond-met-gele-bloemen-en-vlinder[1]
Soms kijk ik naar je en vraag me af wat er in je omgaat,
zijn het fijne gedachten, zijn het zorgen of problemen?
Ik kan niet in je hoofd kijken en als ik je zie lachen dan
wordt ik er ook blij van.
Ik heb maar één verlangen, en dat is dat jij ongelooflijk
gelukkig mag zijn en blijven, dat de Here God de eerste
plaats in jouw leven mag bezetten en dat dat voor jou, elke
dag opnieuw, een bron van vreugde mag zijn.
Ach, zomaar het gevoel wat je als ouder hebt over je kinderen.

Maar beseffen we ons wel genoeg dat de Here God over ons ََk zo’n gevoel heeft? Hij wordt blij als wij blij zijn en Hij geniet ervan als Hij overal bij betrokken wordt. Zijn hart loopt over van liefde om ons leven mee te vullen, Hij wil er voor ons zijn als we verdriet of zorgen hebben, Hij wil erbij zijn als we fijne dingen meemaken, Hij wil ons rust geven als we ons soms angstig afvragen wat de toekomst nog gaat brengen. Hij wil iedere minuut, elke seconde met ons delen. Hij hoeft Zich niet af te vragen wat voor gedachten er in ons hoofd omgaan, Hij ként ze al van verre, zo kunnen we in Psalm 139 lezen. Daar waar anderen alleen naar onze buitenkant kunnen kijken, ziet Hij alles wat er in ons hart, onze gedachten en ons leven gebeurt. Daarom weet Hij ook zo goed wat wij nodig hebben en wil ons daarin tegemoet komen. De vraag is alleen of wij Hem daar de gelegenheid en de ruimte voor geven. We hoeven ons nooit eenzaam te voelen want Hij is te allen tijde bereikbaar voor ons.

Als ik daar zo over nadenk, dan komt bij mij ook meteen de gedachte op in hoeverre ik te allen tijde voor de Here God bereikbaar ben. Veel van onze tijd wordt opgeslokt door allerlei dingen waar we ons mee bezig houden. Belangrijke dingen, maar nog veel meer onbelangrijke dingen. Zaken die we voorrang geven boven het samenzijn met onze hemelse Vader. Televisie, computer, telefoon (whatsapp-jes), ons werk, onze sociale contacten, clubs, en zelfs allerlei kerkelijke activiteiten kunnen onze tijd opslokken. We leven in een tijd waar alles snel moet en ook wij razen mee, zelfs ongemerkt, want elke week constateer ik weer dat de week voor mijn gevoel voorbijgevlogen is. Je zou al haast (bij wijze van spreken) de tijd voor God moeten inplannen in de agenda….nou prima!!! laten we dat dan doen, dat is beter dan te moeten constateren dat er wéér zo weinig (of zelfs geen) tijd voor Hem overbleef. God is te goed voor restjes, Hij wil alles.

Hierbij denk ik aan een bijbelvers, en opnieuw raakt deze tekst mij:
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat Mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik. De ganse dag breidde Ik mijn armen uit naar een opstandig volk dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg, die niet goed is;Jes.65:1-2.

Een roep, een schreeuw, uit het hart van een Vader… zo indrukwekkend!

En dan wil ik eindigen met een paar uitspraken van David uit de Psalmen: Hij was een man naar Gods hart en een voorbeeld voor mij. Ook deze stukjes spreken weer van de relatie die Hij met God had, zo mooi.

Psalm 143:8: Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend, die ik gaan moet,
want tot U hef ik mijn ziel op.

schitterende-achtergrond-met-vlinder-gras-en-paardebloem[1]Psalm 25:5: leid mij in uw waarheid en leer mij,
want Gij zijt de God mijns heils,
U verwacht ik de ganse dag.

Psalm 71:8: Mijn mond is vervuld van uw lof,
de ganse dag van uw luister.
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Door de mist…

mistVorige week was het op een dag nogal mistig. Terwijl ik met Simon buiten liep bedacht ik me dat, hoewel het zicht beperkt was en ik sommige dingen niet kon onderscheiden in de mist, alles wat er voorheen was er nu ook nog stond alleen zág ik het even niet. Een bijzondere gedachte.

Weet je, in ons leven kan het weleens gebeuren dat we het even niet meer “zien” zitten. Alles lijkt uitzichtloos, alles lijkt donker en ondoordringbaar. Het is alsof je tegen een muur aanloopt en niet verder kunt.

Weet je wat ook apart is? Ik was in de middag nog even bij mijn moeder geweest en toen ik naar huis wilde werd het al behoorlijk donker. Nu rijd ik sowieso al niet graag in het donker maar met mist is het nog spannender, hahaha. Ik reed eerst nog in een tamelijk bewoonde wereld waar genoeg lantaarns stonden, maar op een bepaald stukje gaat het dan over in een lange donkere weg waar geen lantaarns branden. Er kwamen geen tegenliggers voor zover ik kon zien dus deed ik mijn grote licht aan maar dat was niet handig want inplaats van door de mist heen te dringen kwam de mist juist als een muur voor me staan. Dan het grote licht maar weer uitgedaan en voorzichtig verder gereden met het gewone licht aan en dat ging beter.

In situaties waar alles uitzichtloos lijkt willen we eigenlijk het liefst dat er een schijnwerper komt die ons laat zien wat er voor ons ligt, waar we uitzicht op hebben en waar we heen moeten maar dat is misschien helemaal niet verstandig want wellicht wordt de muur voor ons daar alleen maar groter door. Maar wat dan?

De bijbel is zo mooi en in de Psalmen, Psalm 119:105 daar staat: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Hier wordt gezegd dat als je het soms even niet meer “ziet”, maar uiteraard ook voor elke dag, je in de bijbel bemoediging en vertroosting kunt vinden. God heeft Zijn beloften en Zijn richtlijnen voor ons leven daarin laten optekenen en die geven ons sturing voor ons leven. Geen schijnwerper maar een lichtje voor onze voet, genoeg om dichtbij te kunnen zien en door te kunnen gaan.

Terwijl ik daar in die mist naar huis reed bedacht ik me dat ook al lijkt het soms uitzichtloos, Gods liefde en warmte, Zijn goedheid en zegen, er gewoon is ook al zien of merken we daar in bepaalde periodes niets van. Dat mag ons zekerheid geven, onze zekerheid zijn, te weten dat Hij ons nooit alleen laat en zelfs in de mist heel dichtbij is en blijft!

psalm 119

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Met rasse schreden en voorzichtige voeten…

plannerEn zo zijn we alweer aangekomen bij de laatste dag van het jaar. Het is alsof het jaar voorbij gevlogen is, alsof het nog maar zo kort geleden is dat we aan een nieuw jaar begonnen…

Alles moet en gaat snel tegenwoordig. Soms heb je het gevoel alsof je geleefd wordt, al wil je het zelf wat rustiger aandoen, je moet op sommige fronten gewoon met de stroom mee. Als je rust wilt moet je het “inplannen”. Te gek voor woorden eigenlijk hè? En toch is het zo. Er worden soms van alle kanten dingen van ons verwacht en dikwijls is het ook echt nodig dat we inspringen, dingen aanpakken, helpen waar we kunnen.

Terugkijkend op het afgelopen jaar was het een behoorlijk emotioneel jaar vol met ups en downs, heel veel is er gebeurd en als ik dan vandaag de balans opmaak dan ben ik dankbaar! Dankbaar dat de Here God er elke dag opnieuw bij was, dat Hij mij en ons nooit één seconde alleen heeft gelaten. Onze God is een God van trouw en dat heb ik ook dit afgelopen jaar weer mogen ervaren.

De afgelopen weken hebben we toegeleefd naar het kerstfeest, naar het einde van dit jaar en met rasse schreden kwam het nader, veel sneller dan ik eigenlijk gewild had, soms wil je gewoon de tijd een beetje stil laten staan, maar zo werkt het niet hè? Nog een paar uurtjes en dan begint er een heel nieuw jaar, een jaar dat nog blanco voor ons ligt en waarvan elke dag ingevuld zal worden en hoe gaanwe die dagen invulling geven?

Eén ding is zeker, ik wil dit nieuwe jaar met voorzichtige voeten betreden, stapje voor stapje, links en rechts van mijn kijkend of ik geen dingen kapot trap, genietend van al het moois dat de Here God voor mij heeft klaarliggen. Niet rennend, vertrappend en onoplettend overal voorbij razen maar rustig samen met Hem de weg bewandelen die mij, aan Zijn hand, het nieuwe jaar inleidt. Die intieme relatie die we met Hem mogen hebben is het zó waard om te koesteren, om daar alle rust en tijd voor te nemen. Vader God is elke dag opnieuw verlangend om tijd met ons door te brengen, elke morgen als wij ontwaken is Hij er al en als wij gaan slapen is Hij er nog steeds. Wandelen, spreken, lachen en huilen met Hem, het is mijn wens dat dát de invulling aan al mijn dagen zal geven en het is aan mij om die wens gestalte te geven in het nieuwe jaar!

Ik wens een ieder een mooie en goede jaarwisseling toe en een bijzonder gezegend nieuw jaar!!

2018

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail