Willekeurige bemoediging
  • Héla, dat is mijn troon!
    Nog een grappige flashback van 2 jaar terug Heel zachtjes kom ik aanlopen vanuit mijn werkkamer, ik kijk om een …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Hemelvaart.

hemelvaart 2

Ik heb zo eens na zitten denken over de Hemelvaart van de Here Jezus. Weet je, eigenlijk is Zijn Hemelvaart een “gegeven” iets dat ieder jaar terugkomt, iets waarover je op school en in de zondagsschool al hoorde spreken en ik heb daar al vaker over nagedacht dat het voor de discipelen echt heel moeilijk geweest moet zijn. Zij hadden met Hem jarenlang opgetrokken, ze hadden van Hem geleerd, ze hadden grote wonderen meegemaakt, ze hadden gezien hoe Hij zieken genas, doden opwekte, de woeste zee tot kalmte bracht, duizenden mensen te eten gaf van het lunchpakketje van een kleine jongen, ze hadden zijn compassie gezien met mensen die door de maatschappij uitgespuugd werden, zoals de overspelige vrouw, of Zacheüs bijvoorbeeld. Ze waren samen onderweg, hebben samen gesproken, samen gegeten, samen lief en leed gedeeld. Ze hebben ook gezien hoe Hij gevangengenomen werd, hoe Hij een doornenkroon op het hoofd kreeg, hoe Hij gegeseld werd en hoe Hij tenslotte aan het kruis werd genageld. Ze hebben Zijn smartelijke kreet naar Zijn Vader gehoord en ze hebben gezien hoe Hij daar overleed en hoe Hij ten grave gedragen werd. Als je daarover nadenkt dan is het leven met de Here Jezus één grote rollercoaster aan emoties geweest dat eindigde in een groot verdriet want Jezus was gestorven. Ja, natuurlijk had Hij gezegd dat Hij uit de dood zou opstaan maar daar geloofden ze niet echt in, want dood is dood tenslotte toch? Maar wie schetst hun verbazing en grote vreugde toen Hij uit de dood bleek opgestaan, eerst ongeloof en later enorme blijdschap. En dan heb je Hem net weer terug en dan hoor je dat Hij terug gaat naar Zijn Vader in de Hemel. Pfff, wat een enorme schok, teleurstelling en verdriet moet dat geweest zijn. Dan zie je met eigen ogen hoe jouw geliefde Jezus in de wolken verdwijnt. Ach, natuurlijk had Hij hen bemoedigd door te zeggen dat Hij hen niet als wezen achter zou laten en dat Hij de Trooster zou zenden, maar ik kan me voorstellen dat ze dat op het moment dat de Here Jezus in één keer aan hun ogen ontrokken werd, die woorden even vergeten waren…

Toch heeft de Here Jezus woord gehouden, Hij hééft de Trooster gezonden, de Heilige Geest en óók dat was weer een groot spektakel want er verscheen vuur boven hun hoofden. Zo bijzonder als je daar over nadenkt hè? Maar ook heel bijzonder als je bedenkt dat diezelfde Heilige Geest er vandaag de dag nog steeds is. De Trooster, de Leidsman die ons elke dag begeleidt en ons wijst op de Here Jezus. Hij leert en onderwijst ons, Hij helpt ons in alle dingen. Dat is zó groot om je te bedenken, het hoort allemaal bij het heilsplan van de Here God en daar begrijp je niets van. Maar het mooie vind ik dan dat het de Here God er in de eerste plaats sowieso niet om ging om Hem te begrijpen, maar dat Hij ernaar verlangt dat wij Hem leren kénnen. Maar daarover wil ik graag de eerstvolgende keer nog even verder praten.

Voor vandaag, Hemelvaartsdag, vind ik het zo vertroostend om mij te bedenken dat de Here Jezus de discipelen en ook ons niet plompverloren heeft achtergelaten. Hij heeft Zijn reddingswerk volbracht en daarna is Hij ons voorgegaan om voor ons een plaats te bereiden in het Vaderhuis, het einddoel van onze reis, daar waar Hij ons op zal wachten als onze tijd op aarde erop zit. Hoe geweldig zal dat zijn, wát een vooruitzicht!

Romeinen 5:6-8:Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan. Het is al heel bijzonder als iemand zijn leven wil geven om een góed mens te redden. Misschien heeft iemand daar nog de moed voor. Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt. 

hemelvaart 1

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


6 + 8 =