Willekeurige bemoediging
  • When I cry…
    Gisteren was het de verjaardag van mijn overleden schoonzoon, een dag die toch altijd bijzonder blijft, een herinneringsdag. En toen …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

“Doodleuk”

schildpad[1]

Onze buren vroeger, hadden een schildpad. Op een dag kwam de buurvrouw bij ons en zei vertelde dat ze de schildpad maar in de vuilnisbak hadden gegooid want hij was dood. (is 40 jr. geleden hoor ;-)) Nou ja, dat werd ter kennisgeving verteld en verder was het niet echt interessant. Tótdat deze buurvrouw hoorde dat schildpadden een winterslaap houden en deze schildpad hoogstwaarschijnlijk ook aan zijn winterslaapje begonnen was. Nou, ze is onmiddellijk gaan graven in de vuilnisbak en jawel hoor, hij lag daar “doodleuk” zijn winterslaap verder uit te slapen. Aan deze schildpad was niet te zien of hij nou leefde of dood was, en daarom was hij bij het afval beland.

Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Openb.3:1-4.

Dood of slapend, deze schildpad was slapend, en aan zo’n dier kun je moeilijk zien of hij nog ademt, dit beest was bewegingsloos, hij at en dronk niet meer, hij bleef op hetzelfde plekje en aan niets was te zien dat hij nog leefde. De mensen uit deze gemeente worden “dood” genoemd, maar eigenlijk waren ze ook in een soort van winterslaap beland, bij hen zat er ook geen beweging meer in, ze aten en dronken ook niet meer en ook zij kwamen niet meer van hun plaats. Er staat dat als ze niet wakker worden, de Here Jezus voor hen als een dief zal komen. Een dief is iemand die komt op een onverwacht moment, iemand die binnenkomt om kostbaarheden te stelen. De Here Jezus is geen dief in de negatieve zin van het woord, maar diegenen die Hem verwachten zullen alert zijn, wachtend op Zijn komst en voor hen zal Hij komen als een licht in de nacht. De anderen die dus zijn ingeslapen, zullen Hem niet verwachten en voor hen komt Hij als een dief in de nacht. Hij neemt de kostbaarheden mee, diegenen die Hem volledig en volkomen toebehoren, diegenen die witte klederen dragen. En als de anderen dan wakker worden, zullen ze alleen de leegte zien die is achtergebleven.

Matth.24:40-42Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet op welke dag Uw Here komt.

Telkens weer word ik er bij bepaald dat de tijd waarin wij leven een ernstige tijd is, dat het een tijd is vol van de verleidingen van deze wereld, temidden waarvan wij ons staande moeten zien te houden. Een tijd waarin we enorm alert moeten zijn en zéker ook een tijd waarin we zichtbaar “levend” moeten zijn. Een ieder moet aan ons kunnen zien dat wij anders zijn, dat wij kinderen van de Allerhoogste God zijn. Eten van het levende brood en drinken van het levende water. Zijn glans moet van ons afstralen, en mensen tot een “goede” jaloersheid verwekken. En wij mogen met verlangen de komst van de Here tegemoet zien, maar ondertussen wel bezig blijven, want als we gaan zitten niksen, zal de slaap ons overvallen.

Ons lampje brandend houden.

Ons lampje brandend houden.

Heer, ik zie uit naar deze dag,
die dag dat U zult komen,
en ik wil klaar zijn om door U
te worden meegenomen.
Met de werken die ‘k voor U mag doen
wil ik mensenharten raken,
wilt U mij helpen om die taak
voor U ook “vol te maken”?

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


7 + 1 =