Willekeurige bemoediging
  • The love of my life.
    We leven in een computermaatschappij, alles gaat via internet. Als je op een feestje bent, als je bezoek krijgt of …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Van waar zal mijn hulp komen?

media_xl_1792340[1]Ik weet niet of je dat reclamespotje weleens gezien hebt, dan loopt er een jongeman met een blindengeleidehond over straat. Onderwijl wordt hij door een andere man geïnterviewd en de jongeman vertelt hoe fijn het is om zo’n hond te hebben. Dan vraagt de man hem of de jongeman nog zonder zijn hond de straat op zou durven. Net als hij daarop wil antwoorden, valt de interviewer achterwaarts in een gat in de straat terwijl de hond netjes stopt zodat de jongeman er niet in kan vallen. Dit spreekt verder genoeg voor zichzelf natuurlijk.

De man kon gewoon zien, en dan toch ging het mis, hij had dat gat niet zien aankomen. Zo dacht ik eraan dat wij vaak menen dat we ook wel genoeg kunnen “zien” om onze dagen door te komen. We gaan onze gang en leven ons leven en eigenlijk gaat het wel lekker. Maar dan ineens kunnen er toch onverwachte of liever gezegd “onvoorziene” situaties in ons leven komen waardoor we óók een beetje in een gat vallen. Het is goed om niet op ons eigen inzicht te vertrouwen, maar God in alle dingen te raadplegen en te vragen om Zijn leiding. Zoals een overbekend stukje uit de Spreuken het zegt: Spr.3:5-6 : Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Dan  moet ik denken aan een voorval van vele jaren geleden. Mijn kleine nichtje van 7 en mijn neefje van 3, waren bij mijn zus aan het logeren. Ze mochten samen in het grote bed en middenin de nacht werd mijn neefje wakker en jammerde een beetje. Onmiddellijk was mijn nichtje wakker en zei: Ik ben hier hoor, ik ga wel licht zoeken, pak mijn hand maar. Mijn zus hoorde het en is er natuurlijk gelijk heengegaan en heeft een lichtje aangelaten voor die twee, maar ik vond het zo lief van mijn nichtje.

De Here God zegt ook: pak Mijn hand maar, Ik zal je leiden en je uit dat donker weer terug in het licht brengen, Ik zal zorgen dat je niet struikelt of valt en zolang je op Mij vertrouwt ben je veilig. Psalm 121:7 : De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. Één van de nummers uit Opwekking zegt het zo mooi, het is geschreven naar aanleiding van deze Psalm 121:

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
U bent mijn hulp, Heer,
door wie de hemel
en aarde zijn ontstaan.

Ik heb U nodig, God,
want U bent al mijn hoop,
U bent mijn kracht, mijn Heer.
Dus ik vertrouw op U,
dat U mij redden zult,
geef mij Uw leven weer. 

5zlF5P3jAjo[1]

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


4 + = 8