Willekeurige bemoediging
  • 18 februari 2008
    Als je toch zo, vooral in deze tijd, weer eens echt goed nadenkt over wat de Here Jezus voor ons …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Trots en fier.

rode katerTrots en stoer kwam’ie aanzeilen, de rug helemaal bol en de staart als een grote dikke vlag, fier de lucht in gestoken. Een trotse rode kater (ik heb me weleens laten vertellen dat katten die helemaal rood zijn, altijd katers zijn.) Hij liep op het veldje waar ik mijn hond ’s morgens altijd uitlaat. In eerste instantie had de hond niet eens in de gaten dat de kater op het veldje aanwezig was, hij lag lekker lui bij een struik. Toen hij de hond in de gaten kreeg, kroop hij wat verder onder het struikje en hield zich stil. Op een gegeven moment kwam hij tevoorschijn en begon te lopen, maar omdat het arme beest een belletje om zijn nek had, klingelde hij er vrolijk op los, zodoende de aandacht van de hond op zich vestigende. Mijn hond keek om en zag de kat, de kat op zijn beurt zag dat de hond hem in de gaten had. Op dat moment ging de rug omhoog en de staart werd wel drie keer zo dik als normaal en de kat maakte vreemde zijdelingse sprongetjes, het zag er wel grappig uit. De kat was echter niet bang, want hij nam niet de benen maar bleef stoer, in al zijn glorie, staan, midden op het grasveld. De hond vond het wel intrigerend, tot een paar keer toe rende hij de kant van de kat op, maar bewaarde wel een veilige afstand. De kat zag het aan en bleef op zijn hoede. Uiteindelijk koos de hond eieren voor zijn geld en ging me voor naar huis.

Ik moest denken aan David, hoe hij op de vlucht was voor Saul, maar hoe hij ook telkens weer de uitredding van de Here God in zijn leven heeft ervaren, zodat hij tot een uitspraak komt in één van zijn psalmen: Psalm 18:30: Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur. Wat David deed, was, zijn angsten onder ogen zien, en dat niet alleen, hij ging er zelfs op af, hij ging de confrontatie vol aan.

Zoals die kater daar stand hield en de hond recht aankeek, zónder een duimbreed te wijken, zo mogen ook wij stand houden en overtuigd zijn van wie we zijn in Christus. We mogen sterk en krachtig zijn.

Trouwe Simon

Trouwe Simon

Jak.4:7  zegt : Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Zoals mijn hond op eerbiedige afstand van de kater bleef en uiteindelijk het hazenpad koos, zo zal ook elke macht der duisternis moeten wijken wanneer wij standvastig zijn, want dat is wat Gods woord ons leert. Ik vond het wel mooi om te zien vanmorgen en ik heb er zelf ook weer een kostbare les door geleerd. Het zijn dingen die je wel weet, maar die op deze manier toch weer eens extra benadrukt worden en opnieuw voor je gaan leven.


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 9 = 18