Willekeurige bemoediging
  • Verlangen naar de hemel.
    Vanavond heb ik weer gekeken naar de Homecoming. Een muziekprogramma met Bill en Gloria Gaither en vele, vele vrienden. Doordat …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Mijn kleine dochter.

Er is momenteel weer zo’n nieuw hype’je wat je vooral op Facebook voorbij ziet komen. Dan kun je zien op welke bekende Nederlander je lijkt en ik hoorde dat de BN’ers zelf er ook druk aan meedoen. Onschuldig vermaak en ook wel grappig want mijn zus, die ook een poging waagde, leek op koningin Máxima :-)

Weet je, als er één is op wie ik heel graag wil lijken dan is dat de Here God, en het mooie is dat Hij dat óók wil want Hij heeft ons niet voor niets geschapen naar Zijn eigen beeld en gelijkenis. “En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”. Genesis 1:26.

Mooi vind ik dat, God wilde dat we op Hem zouden lijken. Niet alleen uiterlijk, maar vooral ook innerlijk, de eigenschappen die Hijzelf heeft wil Hij zo graag zichtbaar zien worden in ons. Hij heeft alles daarvoor in ons gelegd maar wijzelf zijn het die, door eraan te werken én door goede keuzes te maken, ervoor kunnen zorgen dat we Hem meer en meer gelijkvormig zullen worden. De Here Jezus, die ons grote voorbeeld is, zegt op een gegeven moment: “Wie Mij gezien heeft heeft de Vader gezien”. Hij is het evenbeeld van Zijn Vader in alles en laat Hem zien aan de mensen door alles wat Hij doet en zegt. En dát is wat ook wij mogen doen, net zoals de Here Jezus mogen wij de Here God aan de mensen laten zien door alles wat wij doen en zeggen.

Ik moest denken aan een gedichtje dat ik ooit maakte over mijn oudste dochter Gabriëlle die toen nog maar 4 jaar oud was. Zij heeft heel bewust al op 4 jarige leeftijd haar hartje aan de Here Jezus gegeven en nu is ze zelf al moeder van drie mooie meisjes en houdt nog steeds met heel haar hart van Hem. In haar konden we op die jonge leeftijd al het karakter van de Here Jezus ontdekken in zoveel dingen, ontroerend mooi als je dat in je kinderen mag zien.

Mijn kleine dochter,

Je loopt om me heen en je stelt 100 vragen,
jouw stemmetje vult het hele huis.
Ik verheug me in jou, alle dagen
‘k ben blij als je hier bent, gezellig thuis.
Er zijn zoveel dingen die je wilt weten
en er is ook al veel dat je hebt geleerd,
je vindt het gezellig als we gaan eten
en voor jouw liefde heb jij je nog nooit gegeneerd.

Jouw hartje loopt over voor ’n ieder die om je heen leeft,
en ook voor anderen die je kent.
Je kunt er niet tegen als iemand verdriet heeft
daaraan raak jij nooit gewend.
Je brengt zoveel vreugde in ons leven
en ook zoveel zonneschijn,
Jij weet anderen troost te geven
ook al ben je nog maar klein.

Soms zeggen de mensen: je lijkt op je vader,
je oma, je tante, je moeder misschien?
Maar wij, die jou zoveel beter kennen
wij kunnen de Here Jezus in jou zien.
Hij  heeft al zo’n grote plaats in jouw leven
en jij bent nog maar 4 jaartjes oud,
Toch heb je je hartje al aan Hem gegeven
en je ervaart dat Hij veel van je houdt.

En zijn er soms dingen die je verkeerd doet,
dan heb je geen rust tot je hebt gezegd:
oh Here Jezus, ik heb er zo’n spijt van
en tot je jouw kleine zonden,
bij jouw grote Vriend hebt neergelegd.

En ’s avonds bij het slapen gaan
na ’t zingen van het avondlied,
dan vraag je of je nog zelf mag bidden,
ik blijf bij je zitten en je geniet.
Je kijkt me aan en je ogen stralen
en als ik dan opnieuw mijn handen vouw,
dan hoor ik je zeggen, en het ontroert me:
oh Here Jezus, ik hou toch zóveel van Jou.

Mooie dochter!

Mijn mooie dochter!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 1 = 4