Willekeurige bemoediging
  • Gebrek aan overleg.
    Spreuken 15:22a: Plannen mislukken bij gebrek aan overleg. Als we zelf plannen maken voor ons eigen leven, dan is het zaak …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Ik ben er wel…

eenzaam-845x265[1]

“Er wel zijn maar niet gezien of gehoord worden”. Zo heb ik eenzaamheid weleens omschreven.

Vandaag moest ik daar weer aan denken toen ik nog eens nadacht over wat er allemaal gebeurt in deze wereld, vreselijke dingen die de ene mens de andere aandoet. Hoe wonderlijk is het dat men achteraf altijd met allerlei feiten komt over zo’n dader terwijl er voorheen dan nooit echte aandacht voor geweest is, de ernst wordt niet onderkend, men zegt het niet verwacht te hebben maar ineens hoor je dat er wel degelijk vele signalen zijn geweest maar blijkbaar heeft niemand er het nut van ingezien om er daadwerkelijk aandacht aan te besteden. Het is het zoveelste bewijs dat de mensen van tegenwoordig veel meer als einzelgänger door het leven gaan. En dan heb ik het in dit geval niet over de daders, maar over al die mensen die eromheen leven en niets deden met de informatie die men had. Met jezelf bezig zijn, dát is de trend van deze tijd. Het is belangrijk hoe jij je voelt, wat jij denkt, wat er in jouw leven speelt, en voor iets anders hebben we echt geen tijd.

Eenzaamheid leidt altijd tot vernietiging. De ene keer tot het vernietigen van andere mensen, de andere keer “slechts” tot vernietiging van jezelf, het is een sluipmoordenaar. Toen God de mensen maakte sprak Hij deze woorden: En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. Gen.2:18. God heeft de mens niet voorbestemd om alleen of eenzaam te zijn, Hij zegt zelfs dat het niet goed is. Hiermee wil ik niet zeggen dat iedereen dan maar een (huwelijks)relatie zou moeten hebben want je kunt ook een mooie vriendschaps relatie hebben of een relatie met medebroeders en zusters.

Ik weet uit eigen ervaring dat je niet persé alleen hoeft te zijn om je eenzaam te voelen, het is ook dikwijls in gezelschap van anderen dat die eenzaamheid bezit van je kan nemen. Dat ligt in het feit dat ik boven al genoemd heb, er wel bij zijn maar (naar jouw idee) niet gehoord of gezien worden. Er zijn veel mensen die zich eenzaam voelen en die langzaam maar zeker aan het doodgaan zijn. Sommigen zowel geestelijk als lichamelijk. Nu is het gevoel van eenzaamheid heel nauw verbonden met zelfmedelijden. Ik denk dat het ene niet zonder het andere komt. Het hoort bij elkaar en het versterkt elkaar. Het is ook een logische reactie. Wanneer je je eenzaam voelt krijg je vanzelf dat zelfmedelijden, dat stemmetje dat zegt: Zie je wel, naar mij luisteren ze nooit, niemand die mij aanspreekt, ik had er netzogoed niet hoeven wezen, en uiteindelijk zou je eraan ten gronde kunnen gaan. Zelfmedelijden is een poel waarin mensen verdrinken. Zelfmedelijden maakt je eenzaam want op den duur kan niemand er meer in meegaan, en die eenzaamheid versterkt en bevestigt je zelfmedelijden.

Ik denk dat wij, als kinderen van God, in de eerste plaats alert moeten zijn, dat we echte aandacht aan anderen geven, echte interesse en echte liefde investeren, zodat we in onze eigen omgeving mensen kunnen helpen om opnieuw tot leven te komen. Maar ten tweede is het goed om bij onszelf te rade te gaan en op te passen voor zelfmedelijden. Het lijkt vaak gerechtvaardigd als je de omstandigheden bekijkt,  en menselijk gezien is het dat wellicht ook, maar het is zó slecht voor onszelf en onze omgeving. Het maakt ons vanbinnen dood. Wanneer wij ons eenzaam voelen in ons denken, in ons zijn, dan mogen we weten dat er altijd Eén is die naar ons wil luisteren, met wie wij alles mogen delen, Iemand die ons nooit alleen zal laten.

David schrijft in Psalm 37:25-26 : Jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden, maar een rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien, noch zijn nageslacht zoekende brood; te allen tijde ontfermt hij zich en leent uit, en zijn nageslacht is tot een zegen. Een rechtvaardige wordt nooit verlaten, hij heeft nageslacht, dus nieuw leven voortgebracht, en de zegen van de Here rust op hem.

5169c2fac4d18.jpg.pagespeed.ce.KhHP6tYFi3[1]Misschien vraag je je nu af of je wel een rechtvaardige bent? Ook daar geeft de bijbel een antwoord op: Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Rom.3:23-24. Als wij het offer van de Here Jezus hebben aangenomen zijn wij rechtvaardig.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


6 + 4 =