Willekeurige bemoediging
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Ik noem hem Papa.

Mijn gedachten gaan naar mijn Vader. Vader God. Hij is mijn Vader maar ik noem Hem mijn Papa. Dat klinkt voor mij nog wat intiemer. Ik had een lieve papa dus voor mij is het niet zo moeilijk om me daar iets bij voor te stellen. Mijn papa was niet zo’n grote prater maar hij was er wel altijd voor mij, voor ons. Hij heeft altijd klaargestaan voor ons hij hield met heel zijn hart van ons. Ik ben God dankbaar dat ik zo’n papa mocht hebben. Daarom klinkt het woord “papa” voor mij nog warmer, veiliger, intiemer dan Vader.

Vader God wordt vaak gezien als een strenge Vader, iemand die vooral op zit te letten of je geen fouten maakt en owee als je iets fout gedaan hebt. Om met Hem te praten gebruiken we nette woorden en zinnen en we naderen Hem vol schroom en ontzag. Dit is een God waarbij je op afstand blijft, waar je vooral niet te dichtbij komt. Door veel mensen wordt er op deze manier naar Vader God gekeken en hoewel we zeer zeker diep ontzag hebben voor onze grote God, houdt dat niet in dat we op een afstand moeten blijven. De reden dat Hij Zijn Zoon, de Here Jezus naar de aarde heeft laten gaan om voor onze zonden te sterven, was juist zodat we dichtbij Hem konden komen. Hij verlangde en verlangt naar ons. Hij wil niets liever dan Zijn armen om ons heen slaan en ons vasthouden. Hij verlangt ernaar ons Zijn warmte mee te delen en geniet ervan als we Hem zeggen dat we zo blij zijn dat Hij er is. Hij houdt zo veel van ons. Ik denk dat we nog geen fractie kunnen bevatten van de liefde die Hij voor ons heeft maar ik wil iedereen aanmoedigen om die intimiteit met Hem te zoeken, Hij kijkt naar je uit!

Ik wil deze morgen heel stil, zonder woorden, bij Hem aanschuiven. In mijn hart is een dankbaarheid en een liefde die uit mijn ogen Hem toestraalt. Hij weet het, Hij kent mijn hart, Hij kent mijn gedachten, Hij doorgrondt zelfs de diepste diepten van mijn hart. Dit is mijn Papa, ik houd van Hem en ik wil met Hem samen de dag beginnen, een ritueel dat is ontstaan door de jaren heen en dat we koesteren. Hij kijkt naar me met ogen vol liefde en warmte, zonder verwijten en zonder klachten over de fouten die ik nog elke dag maak. Hij zegt niets, Hij vraagt niets, maar Hij is er en zo dicht bij Hem is het veilig en goed en ik geniet van deze momenten maar ik weet zeker dat Hij er ook van geniet. Ja, dit is mijn Papa, onze Papa!

HERE, Gij doorgrondt en kent mij;

2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,

Gij verstaat van verre mijn gedachten;

3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,

met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

4 Want er is geen woord op mijn tong,

of, zie, HERE, Gij kent het volkomen;

5 Gij omgeeft mij van achteren en van voren

en Gij legt uw hand op mij.

6 Het begrijpen is mij te wonderbaar,

te verheven, ik kan er niet bij.

Psalm 139:1-6.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


5 + = 8