Willekeurige bemoediging
  • Ik heb de liefde lief.
    I Corinthiërs 13:1-8 (uit Het Boek) Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Hemelse schatten.

beloften[1]Ik was zo eens bezig met de beloften die er staan in Gods woord. Je kunt het als het ware zo zien dat God vele kamers vól met mooie en goede dingen heeft, die Hij voor ons daar heeft klaarliggen, maar op elke kamerdeur zit een slot waarvoor je een speciale sleutel nodig hebt om hem open te maken, en de sleutels van die deuren, die kun je vinden in Gods woord. Iedere belofte namelijk, is een sleutel, die een speciale deur opent waarachter de vervulling van die belofte al op ons ligt te wachten en die door het ópenen van die deur, ook zichtbaar en grijpbaar wordt voor ons.

Abraham is daarin zo’n groot voorbeeld, hij was een man die onwankelbaar vasthield aan de belofte die God hem had gegeven, en hoewel het naar de omstandigheden ónmogelijk was, heeft hij tóch vastgehouden aan Gods belofte :

En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader zou worden, volgens hetgeen gezegd was: zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en dat Sara’s moederschoot was gestorven; maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Rom.4:18-22.

En we kennen het verhaal van Abraham, God maakte Zijn belofte aan Abraham waar en óók aan ons wil Hij Zijn beloften waarmaken, en in Zijn woord kunnen we er zóveel vinden, voor iedere situatie, voor elk probleem, voor alles heeft God een belofte gegeven, en die mogen we gebruiken als een sleutel om de deur naar de schatkamer open te maken. We mogen het vasthouden en wéten dat God doet wat Hij belooft, hoe onmogelijk het in onze eigen ogen ook kan lijken. Menselijk gesproken waren Abraham en zijn vrouw veel te oud om nog kinderen te krijgen, maar dan tóch maakt God Zijn belofte aan Abraham waar. Ik vind dat zo’n grote bemoediging ook voor mijn eigen leven. Het is goed om op zoek te gaan en te zien welke belofte of beloften er op onze specifieke situatie van toepassing zijn en om ze dan te gebruiken, ze uit te spreken en ze onwankelbaar vast te houden, om zo die deur te openen waarachter de hemelse schatten verborgen liggen. Nog wel even een kleine kanttekening, Gods liefde is onvoorwaardelijk, Zijn beloften zijn dat echter niet. Heel dikwijls lees je in de Bijbel dat er staat: “Als je dit of dat doet, of wegdoet, dán … en dan volgt de belofte”. Wel belangrijk om even in de gaten te houden:-)

Hemelse schatten, wie wil ze nou niet?
en ze zijn er, ze liggen al klaar,
vrede en blijdschap, troost in verdriet
bescherming bij dreigend gevaar.
De sleutels die zijn er
maar je moet wél op zoek,
ze liggen voor ’t grijpen
in God’s grote boek!

bijbel-open[1]

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


2 + 9 =