Willekeurige bemoediging
  • Nieuw land.
    Jer.4:3-4 : Want zo zegt de Here tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem: Ontgint u nieuw land en zaait …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Álle reden!

Het is goed de Here te loven, Uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de harp, bij snarenspel op de citer. Want Gij, Here, hebt mij verheugd door Uw daden, over de werken Uwer handen zal ik jubelen. Psalm 92:2-5

Wat een positiviteit spreekt er uit deze eerste woorden van deze Psalm, en wat hier gezegd wordt is eigenlijk, dat het goed is om 24 uur per dag de Here te loven en Zijn goede daden te roemen en te prijzen, en voor Hem lofliederen te zingen. In de morgenstond en in de nacht. Voortdurend dus.

Als ik nu terugkijk op het stuk leven dat achter mij ligt, dan zeg ik: ik heb reden om Zijn trouw in de nachten te verkondigen en Zijn goedertierenheid in de morgenstond, Hij was én is er altijd, en ik heb álle reden om Hem te danken, voor Zijn grote trouw, en om te jubelen over het werk van Zijn handen! Soms is het zo goed om eens terug te denken aan alle goede dingen die de Here God in ons leven teweeg gebracht heeft, Zijn zegeningen nog eens te gedenken en Hem daarvoor de dank van ons hart te brengen. Hij maakt ons hart warm en wij mogen het Zijne warm maken met onze liefde voor Hem.

U geeft mij reden Heer, tot dank
Uw daden maken mij zo blij,
of het nou dag is of ook nacht
het maakt niet uit, U bent bij mij.
U liet mij geen moment alleen
geen dag, geen uur, geen ogenblik,
de herinnering maakt mijn hart zó warm
ja verheugd over Uw daden, dát ben ik!! 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


4 + = 7