Willekeurige bemoediging
  • Fouten en falen.
    Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

16 januari 2006

We zongen gisteren in de dienst een lied dat mij op dat moment heel erg aansprak. Het was een lied uit de Opwekkingsbundel en je zou het eigenlijk in drie delen kunnen opsplitsen. Eerst is het een verlangen naar ons toe, vanuit het hart van God,
en Hij zegt:
Laat het huis gevuld zijn
met wierook van aanbidding.
Laat het huis gevuld zijn
met de wolk van Mijn Geest.
Laat het huis gevuld zijn
met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn met Mijn geur.

Want Ik wil komen met Mijn Geest
en doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel
waar Ik woon.
Laat Mijn leven in je zijn,
Ik maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door je heen.

“Het huis” kun je zien als het huis van God, de gemeente of kerk waar we samenkomen, maar tegelijkertijd kun je het ook heel persoonlijk zien, want ons  lichaam is óók een huis, het is een tempel van de Heilige Geest. En vanuit deze persoonlijke benadering is het volgende stukje van dit lied, eigenlijk een wens die we vanúít onszelf, naar God toe mogen uitspreken, een antwoord op de woorden die Hij tot ons heeft gesproken:

Laat het huis bekleed zijn
met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn
met gerechtigheid en trouw.
Laat het huis gekleurd zijn
door het bloed van Uw Zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn en schoon.

Want U wilt komen met Uw Geest
en doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel
waar U woont.
Laat Uw leven in ons zijn,
maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door ons heen.

Als je dit eerste en ook dit tweede gedeelte van dit lied bekijkt, dan worden daar specifieke dingen genoemd, waarmee ons geestelijk huis, gevuld mag zijn. De wens van de Vader en de wens van de mens komen hier samen en verwoorden hier één gezamenlijk verlangen. Maar je kunt nog zoveel verlangen, en God kan nóg zoveel willen geven, voorwaarde is wel dat wij ons open stellen om deze dingen te kúnnen ontvangen. Het derde stukje kun je zien als een keuze die we maken, een keuze om ons hart en ons leven totaal open te stellen, zodat God ook daadwérkelijk in ons en door ons heen, zal kunnen werken. Hier houdt het wensen en het verlangen op en verandert in een schreeuw vanuit ons hart, naar vervulling en invulling van ons leven:

Heer wij roepen tot U:
“kom opnieuw met Uw vuur”
Wij verlangen naar echtheid;
bewerk het diep in ons hart.

Heer wees welkom met Uw Geest
en doorwaai nu heel het huis.
Kom en maak het tot een tempel
waar U woont.
Laat Uw leven in ons zijn,
maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door ons heen.

Een prachtig lied dat, als we het nog eens een paar keer goed doorlezen en tot ons door laten dringen, een enorme inhoud heeft, én geeft in ons hart, als we deze woorden oprecht naar de Here God uitspreken.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


7 + = 11