Willekeurige bemoediging
  • 17 september 2005
    Een paar weken geleden was er op de Markt in Middelburg een aktie van Hans Anders. Er zou daar een …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

17 januari 2006

Jer.4:3-4 : Want zo zegt de Here tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem: Ontgint u nieuw land en zaait niet tussen de doornen; besnijdt u voor de Here en doet weg de voorhuid van uw hart, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat Mijn gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer handelingen.

Jeremia brengt deze boodschap omdat het volk hard van hart was geworden. Er was al door verschillende koningen geprobeerd om de mensen bij God terug te krijgen, maar zij waren toch doorgegaan om hun eigen afgoden te aanbidden. Weliswaar in het geheim, maar daar ziet God natuurlijk dwars doorheen.

In deze tijd komt het ook voor dat mensen weliswaar een goede boodschap te horen krijgen, dat er geprobeerd wordt, door middel van het woord van God, de mensen dichter bij Hem te krijgen, maar dat de aanbidding van de afgoden, het bezig blijven met verkeerde dingen, toch gewoon doorgaat.

De Here zegt: “Ontgint u nieuw land en zaait niet tussen de doornen”. Land ontginnen wil zeggen: het klaarmaken voor de bebouwing. Dus eerst alle rommel uit de grond halen en de grond mooi los maken, zodat het gewas ook alle ruimte krijgt om te wortelen en op te schieten. Wat God hier zegt is: Haal de rommel uit je leven, ga ermee aan de slag, laat het niet zitten zodat je tóch elke keer weer in de verleiding komt om met verkeerde dingen bezig te zijn.

Als we eventjes in het nieuwe testament kijken, dan staat er in Mattheus een gelijkenis die de Here Jezus vertelt over een zaaier die zaad zaait. Een gedeelte van dat zaad komt onder andere ook tussen de dorens terecht en als de Here Jezus dat stukje dan gaat uitleggen dan zegt Hij in Matth.13:22 : De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaarAls we de troep in ons hart laten zitten, dan zal dat het zaad verstikken, en zo iemand wordt “onvruchtbaar”. En dan wil ik daar nog een stukje uit Johannes bij pakken, een stukje dat we allemaal kennen, nl. dat verhaal over de wijnstok. Daar zegt de Here Jezus in Joh.15:1-2a : Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de Landman. Elke rank aan Mij, die geen vruchtdraagt, neemt Hij weg………

Als je onvruchtbaar bent dan kún je geen vrucht meer dragen en dan wordt je weggenomen van die wijnstok, en als je dan ietsje verder leest dan staat er over die weggenomen ranken geschreven in Joh.15:6b : men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand………… Wat sprak God in dat eerste stukje uit Jeremia? Dat Hij wil dat we de rommel uit ons leven zélf verwijderen en de waarschuwing als we dat niet doen is: “opdat Mijn gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer handelingen“………….

En dan tóch nog even dit, misschien ten overvloede, maar ik wil dit toch  nog even kwijt, de ranken worden dus wéggenomen van de Wijnstok. Het is niet zo dat ze door hun daden niet in die Wijnstok geënt kunnen worden. Nee, ze wáren al aan de Wijnstok………..begrijp je? Maar ze worden er zónder pardon weer vanaf gehaald…..!

Mijn Here is de Wijnstok
en ik ben in Hem geënt,
daarmee wil ik dus zeggen
dat ik door Hem óók ben gekend.
Maar de Vader is de Landman
en als Hij geen vruchten ziet,
dan word ik weggenomen,
ook al doet dat Hém ’t meeste verdriet!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


9 + = 15