Willekeurige bemoediging
  • Voor wie het nodig heeft.
    Voor vandaag kwam ik zo’n mooi Bijbelgedeelte tegen nl. Psalm 32:1-7 waar staat: Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Boterkoekje…

social media

Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ef. 2:10.

Afgelopen zondag was ik onderweg naar de samenkomst en dan bid ik daar al in de auto voor en toen kwam deze Bijbeltekst in mijn gedachten. Ik vind dat zo mooi dat wij Gods “maaksel” zijn, Hij heeft ons gemaakt, gevormd met Zijn eigen handen toen wij nog in de moederschoot verborgen waren. Hoe bijzonder is dat toch. Meteen hierbij dacht ik aan iets anders, ik heb sinds kort een oven gekregen en toen ik hem net had wilde ik meteen iets bakken om hem uit te proberen. Ik heb toen als eerste een boterkoek gebakken in deze oven en ik kan je zeggen dat hij er prachtig uitzag, heerlijk rook en ook geweldig goed smaakte. Voordat ik er ook maar iets van gegeten heb heb ik hem, nog warm en wel, meegenomen naar mijn moeder om hem te laten zien en te delen. Er is altijd wel familie bij haar dus kon ik hem daar showen en uitdelen. Iedereen vond hem prachtig en we hebben ervan gesmuld. Die boterkoek was mijn maaksel, met liefde bereid en ik was er best een beetje trots op :-)

Zo moet ook de Here God naar ons gekeken hebben, vol trots en met een blij hart, Zijn maaksel, prachtig mooi, met een lieflijke geur en bedoeld om Gods liefde aan anderen uit te delen. En toen ging het mis, de duivel kwam en heeft ervoor gezorgd dat de boel kapot ging, dat Gods mooie maaksels stuk gingen. Iets wat maar al te duidelijk is als we om ons heen kijken in deze wereld, in ons eigen land, onze eigen straat, onze eigen familie en in ons eigen leven. De mooie geurende koek is kapot gevallen en nu?

Weet je, er kunnen dingen in ons leven gebeurd zijn die ons zeer beschadigd hebben, dingen die ons kapot gemaakt hebben, dingen die diepe wonden hebben achtergelaten, maar de vraag is dan: Hoe gaan wij hiermee om? Tegenwoordig is vooral social media een platform waar zo enorm veel op gepost wordt, waar mensen en organisaties worden afgemaakt, beschuldigd, openlijk aan de schandpaal genageld. En heel de wereld kijkt mee en doet mee en doet er nog een schepje bovenop. En dan verbaas ik me erover dat ook de christenen hier zo in meegaan. Natuurlijk is het goed om melding te maken van dingen die fout zijn, melding aan direct betrokkenen, melding aan, indien van toepassing, de autoriteiten, aan de leiding van school, kerk of bedrijf, zodat dingen aan het licht komen en ook is het goed om hierin een vertrouwenspersoon te hebben. Maar daarnaast is het zo belangrijk om de dingen boven alles met de Here God te bespreken, de dingen bij Hem te brengen en bij Hem genezing en heling te ontvangen. Hij heeft ons immers gemaakt? En als wij kapot gegaan zijn is Hij de enige die bij machte is om ons te herstellen. Soms ineens en soms geleidelijk aan. Is dat makkelijk? Nee!! Daar weet ik zelf ook alles van, maar het is wel de beste weg. En uiteindelijk, als wij in ons eigen leven die genezing hebben mogen ervaren, mogen wij dan op onze beurt ook anderen helpen, vertroosten en bemoedigen omdat we zelf uit eigen ervaring kunnen spreken en meevoelen.

Boterkoek-9214Weet je, inplaats van mee te gaan in al die negativiteit, die we sowieso al elke dag op ons bord krijgen door alles wat er om ons heen gebeurt, mogen wij juist verschil maken door te doen wat er staat in Ef. 5:19-21: en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.

Wij zijn bedoeld om te zijn zoals die boterkoek, met een mooie uitstraling aan de buitenkant, de heerlijke geur van Christus verspreidend en uitdelend van Zijn liefde en warmte aan elkaar en aan anderen.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


8 + = 11