Willekeurige bemoediging
  • Vraag… of draag!
    Ik werd er zo bij bepaald dat eigenlijk elke datum, elke dag van het jaar wel voor iemand (en meerderen …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

100%

Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. Titus 2:11-14.

Hier schrijft Paulus, dat wij opgevoed mogen worden, door de genade van God en dat wij dan de “goddeloosheid en wereldse begeerten” moeten verzaken. Als je het woord “verzaken” opzoekt in het woordenboek, dan staat daar dat het betekent: “ontrouw worden aan”. Wat Paulus hier dus schrijft is, dat we ontrouw moeten worden aan al die dingen die ons buiten God om nog zo vaak plezier kunnen brengen. Dingen waar wij nog trouw aan kunnen zijn, dingen die we dikwijls doen of waar we mee bezig zijn. Dat kan natuurlijk van alles zijn, en voor iedereen ook weer iets anders betekenen.

De bedoeling is dat we bezadigd (kalm), rechtvaardig (eerlijk), godvruchtig (vroom), zullen leven, en dat deze levenshouding zichtbaar zal zijn voor een ieder. Onze verwachting mag erop gericht zijn om steeds meer van de heerlijkheid van God, en de heiliging en reiniging door middel van de Here Jezus, in ons eigen leven te ontdekken. Hij heeft Zijn leven gegeven zodat wij een volk Gods mogen worden, met een groot verlangen in ons hart om goed te doen, en om te leven naar Zijn wil.

Dit is toch weer zo’n stukje dat stemt tot nadenken en onderzoeken, ik houd van zulke Bijbelgedeelten, omdat het me verder kan helpen.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


1 + 9 =