Willekeurige bemoediging
  • 4 augustus 2005
    Wat mij nou zo opvalt vandaag de dag, is, dat zoveel christenen bezig zijn met zóveel dingen. Alles interesseert hen, …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Zelf gaan rapen.

Exodus 16:4-5: Toen zeide de Here tot Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen; dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat Ik het op de proef stelle, of het al dan niet wandelt naar mijn wet. En als zij op de zesde dag bereiden wat zij hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op de andere dagen verzamelen.

Het stukje dat ik hier uit wil lichten is het feit dat de Here God zorgde voor voedsel maar dat het volk het zélf moest gaan verzamelen.

Vanmorgen drong dit ineens zo tot me door en betrok ik het ook op mezelf. Soms verwachten we alles van de Here God, wat ook mag en goed is uiteraard, maar doen we zelf niets. En dat laatste is niet goed. De Here God heeft ook ons voedsel gegeven, Hij heeft Zijn woord gegeven en dat voedsel mogen we tot ons nemen, elke dag weer, en ons ermee verzadigen. Dit voedsel zorgt dat wij gezond zijn, dat we mogen groeien en dat we er ook anderen mee mogen voeden. Het is de bedoeling dat we het zélf gaan rapen, dat we het uit zijn woord halen, uit onze gesprekken met de Here God, en dat we er ons eigen leven en dat van anderen ermee verrijken.

Psalmen 22:27: De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen, die Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


1 + = 2