Willekeurige bemoediging
  • 3 mei 2005
    Pasgeleden was ik met mijn jongste dochter en mijn zus weer eens bij de Mc.Donalds. Het was behoorlijk druk, er …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Safe!

rich in GodIk dacht eraan hoe mensen soms trots kunnen zijn op alles wat ze bereikt hebben in het leven, of op alles wat ze bezitten. Maar ik denk dat de grootste rijkdom ligt in het feit dat we Gods kinderen mogen zijn. Bij Hem is alles wat je maar kunt bedenken.

Mensen kunnen op veel verschillende manieren een stukje rijkdom bezitten, zo heb ik een vriend die van zijn vader ooit geld heeft geërfd en nog steeds is hij er heel erg zuinig op en voorzichtig mee omdat, zoals hij zegt, zijn vader er heel erg hard voor gewerkt heeft en hij het dus niet zomaar over de balk wil smijten, voor hem is dit een kostbaar goed wat begrijpelijk is.  Er zijn ook mensen genoeg die bijvoorbeeld investeren in bepaalde zaken en soms loopt dat goed af, maar soms ook niet, dan verliezen ze een hoop. Of neem nou die mensen die hun geld hebben geïnvesteerd in kunst of sieraden of iets dergelijks, ze hebben iets gekocht wat heel mooi en waardevol is maar ze durven het eigenlijk niet zomaar in huis te hangen of te dragen, bang dat het gestolen zal worden, dus wordt zoiets meestal in een kluis bewaard, maar ja dan heb je er eigenlijk niets aan en dat is dan toch wel jammer. Hoe is dat met de rijkdommen van God dan?De rijkdommen die onze Hemelse Vader ons geeft kunnen ook gestolen worden, wanneer we bijvoorbeeld van Hem vrede hebben ontvangen, kan het heel goed zijn dat er zich bepaalde omstandigheden in ons leven kunnen voordoen die ervoor zorgen dat we die vrede kwijtraken. De vijand van God, de duivel, zal altijd proberen om al het goede dat wij van de Here God ontvangen, van ons weg te roven. Daarom is het zaak om goed op te letten, en te zorgen dat hij er niet bij kan. Moeten we dan al die schatten van God ook in een kluis leggen? Welnee, als je de Bijbel leest dan weet je dat God zelf schatkamers heeft, die liggen vol met schatten die we van Hem mogen vragen en ontvangen. En wanneer we de dingen die we al van Hem hebben ontvangen op een goede manier willen bewaren, ze veilig willen stellen maar er tóch gebruik van maken, dan kunnen we zélf in de kluis van God gaan zitten. Het is wel grappig dat een kluis ook wel een “safe” genoemd wordt. Het woord safe betekent “veilig”. Wanneer we in de veilige plaats van God zijn, kan niets of niemand bij ons komen of iets van ons roven. Waar die veilige plaats is? Ik zal het je vertellen, je kunt dat vinden in de bijbel, in Psalm 91 namelijk, daar staat:

 

Godsvertrouwen in gevaren

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw.
Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers,
van de verderfelijke pest.

Met Zijn vlerken beschermt Hij u,
en onder Zijn vleugelen vindt gij een toevlucht;
Zijn trouw is schild en pantser.
Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht,
voor de pijl, die des daags vliegt;
voor de pest, die in het duister rondwaart,
voor het verderf, dat op de middag vernielt.
Al vallen er duizend aan uw zijde,
en tienduizend aan uw rechterhand,
tot u zal het niet genaken;
slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen,
en de vergelding aan de goddelozen zien.
Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht.

De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld;
geen onheil zal u treffen,
en geen plaag zal uw tent naderen;
want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden,
dat zij u behoeden op al uw wegen;
op de handen zullen zij u dragen,
opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.
Op leeuw en adder zult gij treden,
jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.

Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij Mijn naam kent.
Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Psalm-118-24-This-is-the-day-which-the-Lord-hath-made.-We-will-rejoice-and-be-glad-in-it.[1]

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 3 = 4