Willekeurige bemoediging
  • Een bemoediging voor vandaag.
    Ik heb inmiddels, door de jaren heen, een behoorlijk aantal gedichten gemaakt, maar er is er ééntje die ik ooit …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Of niet dan?

Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat Mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik. De ganse dag breidde Ik mijn armen uit naar een opstandig volk dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg, die niet goed is; Jes.65:1-2.

Als een noodkreet troffen deze woorden me diep in het hart toen ik ze van de week las, en als een blijvende “reminder” wil ik ze in mijn hart een plaatsje geven. Ik wil ze niet meer vergeten!

Maar ook is daar het verlangen om elke dag te mogen groeien, ook is daar het verlangen om die lege armen te mogen vullen met mijn aanwezigheid, het diepe verlangen naar die steeds weerkerende gemeenschap met mijn hemelse Vader, en dat verlangen motiveert mij om bezig te zijn met mezelf en met het schoonmaken en schoon houden van mijn leven.

Nu ik hier zo zit, schiet mij een lied uit Opwekking in gedachten:

Door Uw genade, Vader
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in Uw nabijheid
en dankzij Uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor Uw troon.
Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.
Hij, Vader God, roept ons in Zijn nabijheid, dat kunnen we lezen in dat stukje uit Jesaja, en dankzij het steeds opnieuw reinigende bloed van de Here Jezus, dankzij die genade, kúnnen wij aan die roep gehoor geven, wat is dat mooi, of niet dan?!
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 2 = 3