Willekeurige bemoediging
  • Oordeel of liefde. (2)
    Vandaag verder met waar we gisteren gebleven zijn. Momenteel is er veel te doen over die EHEC bacterie. Men doet …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Neerzien? of neerbuigen?

Weet je wat ik zo mooi vind van onze Here? Hij is de Koning der koningen, en zó gewoon. Hij doet niet groot hoewel Hij het wél is natuurlijk. Hij zal nooit minderwaardig op iemand neerzien, sterker nog, Hij is de grote Koning die vanuit de hemel Zijn Zoon heeft gegeven die naar ons mensen is neergedaald. Hij kwam naar de aarde om ons te zoeken, te helpen, te vertroosten. Hij heeft betaald voor onze zonden, en ons nóóit de rekening daarvoor gepresenteerd. Hij is klein geworden voor ons en je moet wel érg groot zijn om dát te kunnen.

Als we ons soms klein voelen en minderwaardig, dan kijkt Hij naar ons, in ontferming, en dan daalt Hij af naar ons niveau. Dan legt Hij Zijn arm om ons heen en kijkt ons recht in de ogen om zo Zijn liefde te tonen. Er staat zo’n mooi stukje in Psalm 113:5-8 (uit Het Boek) : Is iemand te vergelijken met de Here? Met onze God, Die zo onmeetbaar hoog woont? Met onze God, Die zo heel laag moet neerzien om te zien wat in de hemel en op de aarde gebeurt? Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof en armen tilt Hij op uit de modder. Hij laat hen zitten bij de vooraanstaanden uit het volk.

Mooi is dat, Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof, als ik iemand moet helpen opstaan, dan moet ik buigen en mijn hand uitsteken naar die ander, God voelt zich niet te groot, Hij heeft Zich óók naar ons over willen buigen om ons de helpende hand te reiken. In een andere Psalm spreekt David hier ook over, in Psalm 18:36b : Uw rechterhand ondersteunde mij, Uw nederbuigende goedheid maakte mij groot…. Hij stak ons Zijn helpende hand toe in de persoon van de Here Jezus, wát een liefde en wát een genade voor ons die Zijn hand hebben gegrepen!

Voor God zijn alle mensen gelijk, niemand hoeft zich minderwaardig te voelen, voor Hem is ieder mens waardevol en Hij zal er alles aan doen om die waarde te laten blijken uit de manier waarop Hij met ons omgaat. Wij op onze beurt mogen daar ook weer van leren, want ook wij kunnen weleens wat neerzien op een ander. Wij mogen weten dat wij waardig zijn in Gods ogen, maar óók ieder ander is waardig in Gods ogen, en dat behoort in ons leven, in onze handel en wandel ook tot uidrukking te komen.

thumbs-up[1]

 

Waardevol, vol waarde dus,
zo mag mijn leven zijn,
ik ben niet minder dan de rest
al voel ik mij soms klein.
De Here daalde naar mij af
precies op mijn niveau,
Hij keek zo liefdevol naar mij
en zei: Ik vind je zó!!!!

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 9 = 14