Willekeurige bemoediging
  • Eigen-wijsheid.
    Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Nobody knows…

Ik leef mijn leven zonder meer,
ik denk niet vast aan morgen,
welnee, dat zou niet lekker zijn,
dan maak ik me maar zorgen.
De dagen komen en zij gaan
maar elke mooie, nieuwe dag,
kan ooit mijn laatste op deze aarde zijn,
dat ik dát toch goed beseffen mag.

Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Matth.24:44.

Zou het nog lang duren voordat de Here Jezus terugkomt? Ach ik weet het wel, er zijn door de jaren heen steeds mensen geweest die hebben voorspeld dat die dag eraan zat te komen. Dikwijls zelfs met een datum of in ieder geval een tijdsbestek waarin de Here Jezus terug zou komen. Ook vandaag de dag zijn er nog steeds mensen die dit soort voorspellingen doen. Ik hecht daar geen waarde aan omdat de bijbel ons leert dat niemand die dag noch het uur weet, zélfs de Zoon niet. Dus hoezo zouden mensen dan zulke voorspellingen kunnen doen? Nee, ik heb niets met zulke uitspraken.

Anderzijds is het wél zo dat de bijbel ons zegt dat we naar de tekenen van de tijd moeten kijken, dat we naar Israël moeten kijken en dat we dan kunnen zien of de wederkomst van de Here Jezus aanstaande is. Als ik dan met die woorden in mijn gedachten bekijk wat er allemaal gaande is in de wereld dan is het wél een feit dat de dag dat de Here Jezus terugkomt niet meer ver weg kan zijn. Maar hoe dichtbij is deze dag dan? Geen idee, ons begrip van tijd is ook een heel ander dan Gods begrip van tijd dus ik zou daar geen zinnig ding over kunnen of willen zeggen.

Maar het is wel belangrijk hoe wij met deze wetenschap omgaan. Brengt het ons meer tot het besef dat we toch wel ernst met de dingen van God moeten maken? Dat het een noodzaak is om dicht bij Hem te zijn, met Hem te wandelen, een steeds hechtere band en relatie met Hem te bouwen? Weet je, ongeacht wanneer de Here Jezus terugkomt, elke dag kan sowieso onze laatste zijn en daarom is het best weleens goed om daar bij stil te staan en over na te denken. Het hoeft ons niet depressief te maken, als we van de Here God houden dan mogen we met een hart vol verlangen uitzien naar het moment dat we Hem mogen ontmoeten, dan is het een uitzien met een blij hart en dát wens ik een ieder toe!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 9 = 14