Willekeurige bemoediging
  • De reden dat ik leef…
    Ik zit hier achter mijn computer te schrijven en heb ondertussen een lokale christelijke radiozender op staan. Ik vind dat …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

NL Alert.

Afgelopen zaterdagochtend werd ik al vroeg wakker van een speciaal berichtgeluidje op mijn telefoon. Het bleek een bericht te zijn van NL Alert waarin gemeld werd dat er een grote brand in de omgeving was en dat mensen die in een bepaalde straal eromheen woonden hun ramen en deuren gesloten moesten houden. Toch handig zo’n waarschuwing. Ik kwam vandaag uit bij een Bijbelgedeelte dat ook een soort “alert” is, nl. de Thessalonicenzenbrief, hoofdstuk 5 waarboven staat: “Waakzaamheid”. Dit handelt over de wederkomst van de Here Jezus.Ik wil een stukje uit dit hoofdstuk apart nemen nl. I Thess.5:4-8a (uit Het Boek.) Broeders, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief. Want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. Daarom moeten wij altijd op onze hoede zijn en niet slapen zoals de anderen. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. In de nacht slapen de mensen en bedrinken dronkaards zich. Maar laten wij die bij de dag horen, nuchter blijven.

In dit stukje wordt er gewaarschuwd om toch vooral op te letten, alert te zijn, wakker te blijven. Hier wordt het slapen duidelijk in verband gebracht met de nacht. Slapen doe je ’s nachts als het donker is. Maar wij zijn kinderen van het licht, en wij horen niets met de duisternis van doen te hebben.

Kinderen van “Het Licht” I Joh. 1:5b-7 : God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, Zijn Zoon reinigt ons van alle zonde.

God is licht, geen enkel spatje duisternis is bij Hem aanwezig, en hier zie je weer dat het ónmogelijk is om zowel bij God, als ook gedeeltelijk in de duisternis te leven. Dit is een ernstige waarschuwing, iets wat mij bezighoudt en wat ieder kind van God bezighoudt in deze tijd denk ik. Ook op een andere plaats spreekt de bijbel erover dat de Here Jezus voor sommigen zal komen als een dief in de nacht, met andere woorden, totaal onverwacht, en daar staat ook dat we moeten oppassen dat Hij ons niet slapende zal vinden. Slapen doe je in bed, op de bank, in je stoel, maakt niet uit waar, maar de kenmerken van slapen zijn: ten eerste dat je op dezelfde plaats blijft zitten of liggen, en ten tweede dat je je ogen dicht hebt…

Frappant dat een bekend gezegde, dat gebruikt wordt als iets niet helemaal oké is, luidt: ach, we knijpen wel een oogje dicht… maar dat ene oogje worden er van lieverlee twee en voor je het weet ben je in slaap… 

Ik wens een ieder een mooie en gezegende dag toe!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 4 = 6