Willekeurige bemoediging
  • Een muis uit liefde..
    Iemand zei laatst tijdens een bidstond eens: ik wil de Here zo graag enkel en alleen maar iets brengen, zó …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Lekker even stilstaan.

Af en toe, of eigenlijk wel meer dan af en toe, kun je er echt behoefte aan hebben, rust! Rust temidden van al het rumoer in deze ónrustige tijd, deze onrustige wereld, zomaar lekker even stilstaan, stil zijn. Vroeger spaarde ik van die christelijke stickers en daar was er ook één bij waarop stond: Sta stil en let op Gods wonderen! Een wijze raad, wanneer we maar doorhollen door de dagen heen merken we veel van die liefdeblijken niet eens op, het is de moeite waard om eens helemaal stil te zijn en jezelf toe te staan om alles los te laten en tot rust te komen. Als ik denk aan rust, dan denk ik ook aan David, de man die zoveel meemaakte maar toch altijd weer zijn rust en vrede vond bij God. Één van de meest bekende Psalmen is denk ik wel deze:

Psalm 23:

De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om Zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan.
voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen.
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des HEREN verblijven
tot in lengte van dagen.

Zo’n heerlijke Psalm waar rust, overgave en vertrouwen uit spreekt. Het vertrouwen dat de Here er altijd en overal is, al is de situatie waar we inzitten nóg zo donker of moeilijk, Hij is erbij. Voedsel en water, verkwikking van onze ziel, rechte sporen opdat wij niet afdwalen, de wetenschap dat Hij over ons waakt, dat we niet bang hoeven te zijn voor onze tegenstander en de zekerheid dat we al de dagen van ons leven Zijn heil en goedheid mogen ervaren en dicht bij Hem mogen zijn en blijven, wat een heerlijke wetenschap. Daar word je toch blij van? Een mooie Psalm om ook vandaag in ons hart mee te nemen, om te overdenken als we ook vandaag even heerlijk stil zijn dicht bij het hart van Vader God.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 9 = 10