Willekeurige bemoediging
  • 31 oktober 2005
    Gistermorgen in de dienst werden we opgeschrikt door de mededeling dat één van de gemeenteleden in de afgelopen week overleden …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Ingeblazen…

“Inspiratie” Ik heb het woord eens opgezocht en de meest voorkomende vertaling is “inademen”. Daarnaast wordt er ook nog gesproken over o.a. “Goddelijke ingeving”, of ook wel “inblazing van de Geest”. Ik vind het mooie omschrijvingen en ik kan daar wel iets mee.

Inspiratie, als er één creatief persoon is dan is dat wel de Here God zelf en Hij is het ook die, door Zijn Heilige Geest, ons de dingen wil ingeven, inblazen, en wij mogen dat a.h.w. inademen, deze Goddelijke inspiratie.

Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest.. Joh 20:21-22.

Het mooie vind ik dat dit de tweede maal is dat er bij de mens iets ingeblazen wordt. In Gen.2:7 staat: toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. Deze eerste adem zorgde ervoor dat de mens, Adam, tot leven kwam. Het tweede blazen, door de Here Jezus, zorgde óók voor leven, voor geestelijk leven. De Heilige Geest is een inwonende Geest en Hij waakt over ons geestelijk leven d.m.v. gedachten, waarschuwingen, het wijzen op bepaalde dingen in ons leven.

Nu is het zo dat wij onze lichamelijke levensadem kunnen gebruiken om anderen leven in te blazen, denk maar aan reanimatie, mensen die voor even dood zijn kunnen op deze manier terug tot leven geroepen worden. Zo is het met onze geestelijke adem ook, de Heilige Geest blaast ons de gedachten in die wij mogen gebruiken om anderen tot leven te wekken. Mensen die misschien “even” geestelijk dood zijn, maar ook mensen die nog nooit geestelijk geleefd hebben, dat is waartoe wij geroepen en gezonden zijn, om het leven dat wij zelf hebben ontvangen, ook weer door te geven.

Ik vind dit een mooie en bemoedigende gedachte!

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 5 = 7