Willekeurige bemoediging
  • Dit gaat zo diep.
    De Bijbel, het woord van God, leert ons hoe we elke dag opnieuw kunnen leven volgens de voorschriften die de …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

In handen van…

Als je Psalm 139 leest dan kun je daar zien dat God ons allemaal heeft gevormd, Hij heeft ons gemaakt in het verborgene van de moederschoot. Hij was daar al bezig toen zélfs onze moeders nog niet eens wisten dat we bezig waren om in hen te groeien. Wat een wonderlijke gedachte is dat hè? Gods handen hebben ieder mens vastgehouden, liefdevol en zacht. Maar op het moment dat wij geboren zijn, heeft Hij ons moeten overdragen in de handen van onze ouders. Wat zal dat moeilijk geweest zijn, en wat heerlijk als we dan op een dag bij Hem terug mogen komen en Hem mogen zeggen dat we (opnieuw) Zijn kind willen zijn, dat we echt bij Hem willen horen. Ik heb daar een lied over geschreven en de woorden daarvan wil ik graag als bemoediging voor deze dag aan jullie meegeven.

Jouw leven in Mijn handen ( n.a.v. Psalm 139 vs.13-16 )

Op de dag waarop jij werd geboren
ving voor jou een heel nieuw leven aan,
maar voor Mij, Ik wist het vantevoren,
was dat de dag dat Ik jou moest laten gaan.
Toen nog geen mens wist dat jij zou gaan komen,
heb Ik jou met Mijn liefde aangeraakt,
jouw vormeloosheid in Mijn hand genomen
en er zo iets prachtigs van gemaakt.

In Mijn handen was je veilig, ja, bij Mij was je geborgen
kind, Ik kende  je, Ik had je zelf gemaakt.
In Mijn handen was je veilig en Ik mocht daar voor je zorgen
Ik was de Heer, die over jou heeft gewaakt.

‘K heb je in de moederschoot geweven,
dag aan dag was Ik daar aan jouw zij.
Ik zag de prilheid van jouw nieuwe leven,
je was veilig zo heel dicht bij Mij.
Voor het oog der mensen nog verborgen
ben je daar, in stilte, klaargemaakt,
‘K mocht met zoveel liefde voor je zorgen
tot de dag dat ‘K jou ben kwijtgeraakt…

Toch ben Ik je altijd blijven volgen,
ja, Mijn oog was op jou, ieder moment.
En in stilte ben Ik blijven wachten
totdat jij teruggekomen bent.

Op de dag dat jij bij Mij wilde horen,
ving voor jou een heel nieuw leven aan,
op die dag ben jij opnieuw geboren
en samen met Mij op weg gegaan.
o, Mijn hart verheugt zich in jouw liefde
en Mijn armen zijn weer om je heen,
aan Mijn hand wil Ik je veilig leiden
Mijn kind, Ik laat je nooit alleen.

In Mijn handen ben je veilig
ja, bij Mij ben je geborgen,
kind, Ik ken je toch, Ik heb je zelf gemaakt.
In Mijn handen ben je veilig
en Ik zal steeds voor je zorgen,
Ik ben een Vader, die over jouw leven waakt.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 2 = 10