Willekeurige bemoediging
  • Stille geheimen…
    Er zijn veel kinderen en volwassenen, die geheimen met zich meedragen, geheimen die van allerlei aard kunnen zijn. Mensen die bijvoorbeeld …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Doe het maar.

Wij hadden vroeger een lied dat we dikwijls zongen, ik weet de oorsprong ervan niet, maar het ging als volgt:

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,
‘k zie naar Hem op en ‘k weet,
Hij is mij steeds nabij.

Dat is zo’n waarheid, en een waarheid die ik een ieder ook deze dag mee zou willen geven. Wanneer wij ons vertrouwen volkomen op Hem stellen, in álle dingen, en wanneer we alles in Zijn handen durven geven, dan zal Zijn vrede in ons hart neerdalen en voelbaar en merkbaar zijn. En als de dingen ons soms benauwen, dan mogen we opzien naar Hem en wéten dat Hij altijd dichtbij ons is. In mijn leven zijn deze woorden dikwijls realiteit geweest en nóg. Daarom durf ik met een gerust hart te zeggen: dóé het maar, je zult zien dat het werkt!

Mijn leven in Gods handen,
iets beters is er niet.
Het beste wat ik doen kan
in zorg en in verdriet.
Ik ken Hem in álle dingen
en ik luister naar Zijn stem,
Hij is altijd dichtbij mij
en als ik opkijk, zie ik Hem.

Spreuken 3:6: Ken Hem in al uw wegen,dan zal Hij uw paden recht maken

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 5 = 11