Willekeurige bemoediging
  • Verleidingstrucjes.
    Ik heb in het verleden nogal eens een virus in mijn computer gehad. Nu is mijn broer natuurlijk nogal handig met …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Hè? Wat?

Hè? Wat?

Hè? Wat?

Ik was gisteren met iemand in gesprek over het feit dat mensen uit het buitenland soms al vele jaren hier wonen en nog bijna geen woord Nederlands verstaan of spreken, en er bijv. ook in het Engels (een taal die wereldwijd veel gesproken wordt) niet te communiceren valt. Ik persoonlijk vind het belangrijk dat je in het land waar je woont en werkt in de eerste plaats leert communiceren met anderen, dat je de landstaal leert zodat je de dingen begrijpt, maar het is tevens ook een kwestie van respect tonen.

Dit verder overdenkende kwam ik eigenlijk uit bij onszelf. In hoeverre is de communicatie tussen de Here God en ons, tussen Zijn Heilige Geest en ons in orde? In hoeverre begrijpen wij Hen? Juist nu, nu je aan alle kanten kunt zien hoe de satan tekeer gaat in mensenlevens is het belangrijker dan ooit. Hoeveel mensen gaan de vernieling in omdat ze Gods bedoelingen niet begrepen hebben, omdat ze geen leiding van Zijn Geest ervaren? Een gevaarlijk fenomeen dat steeds meer zichtbaar wordt in deze tijd. Ben ik hierin volmaakt? Nee hoor, maar ik ben er wel heel erg mee bezig omdat ik ervaren heb dat het zo enorm belangrijk is.

De Bijbel zegt in Romeinen 8:19: Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Zonen, volwassenen, mensen die zich ook als zodanig gedragen… en wie zijn dan “zonen Gods” dat staat iets eerder in Romeinen 8: 14: Want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Er staat hier niet dat allen die door hun voorganger geleid worden dat zijn, of allen die door anderen geleid worden, of noem maar op, er staat hier duidelijk dat wij zélf, heel persoonlijk, geleid moeten worden door Gods Heilige Geest en die leiding bestaat uit communicatie, samenspraak, het horen en begrijpen wat Hij ons te zeggen heeft. Aan het einde van elke brief uit Openbaring die aan de gemeenten wordt geschreven staat: Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegtHet zou natuurlijk veel gemakkelijker zijn als we constant bij de hand genomen zouden worden en afgeleverd op de plek waar de Here God ons wil hebben, of als elke weg die we niet zouden moeten betreden gebarricadeerd zou worden, maar dat is niet zoals een volwassene behoort te functioneren. Er wordt iets van ons verwacht.

geslaagd__w490Om Nederlands te leren moet je tijd investeren, je moet het belang ervan in zien en dan is het heel goed mogelijk de taal te leren. Zo is het ook met de stem van de Here God en Gods Heilige Geest. Je moet er het belang van inzien en er tijd voor inzetten. Tijd om met Hem samen te zijn, stil te zijn, tijd om te luisteren, te communiceren en te groeien naar volwassenheid!

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


7 + 2 =