Willekeurige bemoediging
  • Eenzaamheid.
    Gisteravond sprak ik met een lieve vriend over dit onderwerp, eenzaamheid. Eenzaamheid is een heel naar gevoel. Soms bén je …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Gebrek aan overleg.

Spreuken 15:22a: Plannen mislukken bij gebrek aan overleg. Als we zelf plannen maken voor ons eigen leven, dan is het zaak om te overleggen met de Here God. Er staat in Spreuken 3:5-6: Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden rechtmaken.

Als wij de Here God betrekken bij alles wat wij doen, dan zal Hij ons laten zien of we wel op de goede weg zijn. Hij zal onze paden rechtmaken. Ik heb het er weleens eerder over gehad, onze wegen kunnen vol bochten zijn en wie weet wat er achter de volgende bocht op ons wacht. Als onze weg echter rechtgemaakt wordt, dan kunnen we de zaken overzien en al van verre zien of het wel de goede weg is die we van plan zijn op te gaan. Vaak wordt deze tekst gelezen als: Wanneer we de dingen tegen de Here God vertellen dan zal hij er wel voor zorgen dat alles in orde komt. Ik denk echter dat het toch een beetje anders ligt. Als wij Hem onze plannen bekend maken, dan zal Hij ervoor zorgen dat we inzicht krijgen en ons laten zien of de weg die wij willen gaan een “heilloze” weg is of niet, (zoals David het ook in één van zijn Psalmen zegt).

Plannen maken we allemaal, maar niet alle plannen zijn goed voor ons, en soms zijn het wel hele goede plannen, maar dan nog kan het zijn dat het de tijd nog niet is om ze ten uitvoer te brengen. Ik denk dat we allemaal wel van die momenten kennen waarop we met veel enthousiasme aan de gang gaan om dingen te doen, dingen die naar ons gevoel helemaal bij ons passen en waarvan we denken dat we goed bezig zijn. Maar als dan uiteindelijk alles toch niet zo gaat als we gehoopt hadden, zijn we verbaasd of teleurgesteld en dan zeggen we: Maar Here, we hebben het toch júíst ook voor U gedaan? Daarom is het verstandig om te állen tijde de Here om Zijn raad te vragen. En weet je, eigenlijk is het zo dat we veel beter aan de Here God kunnen vragen wat nou eigenlijk Zíjn plannen voor ons zijn, Hij weet toch immers het allerbeste wat goed voor ons is? Veel en veel beter dan wijzelf.

Ik wil een ieder voor vandaag dit ter bemoediging toebidden:

Psalm 20:2-3 (uit Het Boek): Ik bid dat de Here u in moeilijke tijden zal antwoorden; dat de naam van de God van Jakob u sterk zal maken. Ik bid dat Hij u te hulp komt vanuit Zijn heiligdom en u steunt vanuit Jeruzalem. 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail
  • Debb.:

    Beste zuster .Ingrid. Vandaar zegt de Here Ik geeft je de Wijsheid. En inderdaad men moest de wijsheid gebruiken…maar dank u zeer met de bemoediging en gebed en God blessings voor u.

    M.V.g.Debb.


1 + = 5