Willekeurige bemoediging
  • It is in giving..
    Toen ik gistermorgen even op mijn computer de koppen van de krant bekeek werd mijn blik naar onderstaande zin getrokken: …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Een stukje blijdschap.

De woorden van dit lied vind ik zo mooi, het geeft een stukje blijdschap en moed om aan een nieuwe dag te beginnen en ik denk dat we het maar weer wat vaker zouden moeten zingen, gewoon thuis, als het weleens wat moeilijk kan gaan, als er verdriet is of als er problemen zijn. Dit lied heeft zo’n mooie inhoud en om hierover na te denken en ermee bezig te zijn geeft echt een stukje blijdschap.

Mooie woorden om deze nieuwe dag mee te beginnen, heerlijk dat deze God ónze God en Vader is.

 

Mijn God ik zal U verhogen,
Uw naam zal ‘k prijzen altijd
en elke dag wil ik loven
Uw macht, Uw majesteit.
Uw koningschap is voor eeuwig,
Uw heerschappij onbeperkt,
ik wil de mensen vertellen
al wat Uw hand heeft bewerkt.
U steunt wie dreigen te vallen
U troost in zorg en verdriet,
Uw goedheid Heer is voor allen,
Uw liefde en trouw falen niet.
U doet Uw milde hand open,
verzadigt alles wat leeft,
ik weet Heer, als ik U aanroep,
dat U verlossing mij geeft.

Ik dank U voor Uw nabijheid,
voor kracht, die ik vind in Uw woord,
ik jubel over Uw grootheid
dat U gebeden verhoort.
Ik dank U dat ik mag wonen
in ’t huis dat U mij bereidt,
ik weet, Heer, wat ook mag komen,
dat U mij sterkt en leidt.

Welzalig hij, wiens God de Here is,
welzalig hij, wiens God de Here is!

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


7 + 5 =