Willekeurige bemoediging
  • God is able!
    Ef. 3:20-21: Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Een rover.

Ben je weleens vals beschuldigd? Of is het weleens voorgekomen dat je op een lelijke manier in de maling bent genomen? Of is het misschien zo dat je enorm je best voor iemand hebt gedaan en inplaats van dank krijg je nog een trap na, of je voelt je onrechtvaardig behandeld, misschien gepasseerd? Dat zijn dingen waardoor er bitterheid in je hart kan komen.

Bitterheid is een onkruid dat, als het in ons leven terechtkomt, alles kan overwoekeren en zich breed maakt over alle terreinen van ons leven. Bitterheid is bovendien een zeer onderschat soort onkruid. Want eigenlijk is bitterheid iets wat (menselijk gezien) zijn rechtmatige plaatsje in ons leven inneemt. Want, iemand heeft jou onrecht of pijn gedaan en dáárdoor is die bitterheid gekomen, logisch toch? En om die bitterheid te laten verdwijnen moet dan die ánder maar eerst eens komen om zijn of haar excuses te maken en misschien dat dan die bitterheid weg zal gaan. 

Maar zo werkt dat niet, misschien dat je op zo’n moment het zichtbare deel van dat onkruid weg kunt halen, maar die wortel woekert wel verder, op allerlei gebied, het overwoekert de blijdschap, de liefde, de dankbaarheid…

De Here Jezus heeft dit allemaal óók mee moeten maken, Hij werd vals beschuldigd, Hij werd in de maling genomen (bespot), Hij heeft zó Zijn best voor ons gedaan, met álles wat in Hem was, en ook Hij kreeg een trap na… als ik de Here Jezus was geweest, dan zou ik zéér bitter daarover geworden zijn en echt het bijltje erbij neergegooid hebben. Maar nee, Hij was zó anders.

En zij kwamen aan een plaats, genaamd Golgotha, dat is de zogenaamde Schedelplaats, en zij gaven Hem wijn, vermengd met gal, te drinken. En toen Hij die proefde, wilde Hij niet drinken. Matth.27:33-34.

Al vaker heb ik het erover gehad dat “wijn” in de bijbel, symbool staat voor het bloed van de Here Jezus, en “gal” is bitter, bitterheid. De Here Jezus weigerde pertinent om hiervan te drinken, Hij wilde geen bitterheid toelaten. Ik vind dat een mooi beeld, want zo wás het ook, óndanks alles wat men Hem had aangedaan is Hij nooit bitter erom geworden. En nog steeds, óndanks alles wat wij Hem nog zo vaak aandoen, wordt Hij er niet bitter om. Zijn liefde en blijdschap, zijn goedheid en warmte wordt niet overwoekerd door bitterheid. Dat pure, genezende, reddende, bevrijdende bloed van de Here Jezus, werd niet vermengd met bitterheid.

Als er in ons leven, op welke wijze dan ook, bitterheid is binnengekomen, dan is het zaak om het bij de wortel aan te pakken en werkelijk met wortel en al uit ons leven uit te rukken. En waar vind je dan die wortel? Die wortel is te vinden in ons hart, daar waar er pijn of verdriet is binnengekomen die daar bitterheid heeft veroorzaakt. En dan is het zaak om heel bewust ervoor te kiezen alle bitterheid aan de Here over te geven en het weg te doen uit ons hart, en elke pijn die daaraan ten grondslag ligt mogen we óók in Zijn handen geven en Hem vragen om er Zijn rust en vrede voor in de plaats te brengen. Het is zeer zeker niet gemakkelijk, maar het brengt zo’n enorme bevrijding voor jezelf. Echt waar!

Als bitterheid je hart vervult
blijft er geen plaats meer over,
want bitterheid steelt elke plek
als was het een boze rover.
Roep het een halt toe, ruk het uit,
verban het uit je leven,
ervaar de vrede en de rust
die de Here jou zal geven.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


8 + = 11