Willekeurige bemoediging
  • Blijmoedig geven.
    Gistermorgen sprak ik met iemand over “tienden” betalen, sinds ik op 15 jarige leeftijd tot geloof gekomen ben, is het …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Een ontdekking.

Er staat in I cor.2:6-12 (uit Het Boek) : Wat wij zeggen, is wijsheid voor de gelovigen die het begrijpen. Deze wijsheid is niet van deze wereld, noch van haar leiders, die eens ten val komen. Wat wij zeggen, is Gods wijsheid die tot nu toe verborgen is geweest. Voor het begin van deze wereld had Hij Zijn plan al klaar om ons in de heerlijkheid te brengen. De leiders van deze wereld hebben geen van allen ervan geweten, want anders zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet aan het kruis hebben geslagen. Dat staat ook in de Boeken:”Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben.” God heeft het ons door de Geest duidelijk gemaakt. Want voor de Geest is niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet. Zoals alleen de geest van een mens weet, wat in een mens omgaat, weet ook alleen de Geest van God wat er in God is. En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest van God om zo te weten wat God ons in genade gegeven heeft!

God heeft plannen gemaakt voor ons leven, Hij heeft regels gemaakt voor een ieder van ons, Hij heeft formules gemaakt die, mits op de juiste wijze toegepast, hun uitwerking hebben in ons leven. Maar wij moeten de dingen “ontdekken” en dat betekent niet: iets nieuws vinden, nee, dat betekent alleen maar: de bedekking eraf halen. Prediker vertelt het al in zijn boek, er is niets nieuws onder de zon, en zo is het ook. Alles wat er is, was er sinds de grondlegging der wereld, maar de Heilige Geest is Degene die ons attent maakt op de dingen.

Als ik vroeger de bijbel las, waren het gewoon woorden voor mij, en dan ook nog woorden die ik niet begreep. Maar de Heilige Geest is Degene die de woorden van de Bijbel ook daadwerkelijk inhoud geeft. Bijvoorbeeld Psalm 23, als ik die vroeger las, was het voor mij een verhaal, door David geschreven, over hoe hij God ervoer in zijn leven. Totdat ik de Heilige Geest ging vragen om mijn ogen te openen voor datgene wat er nou wérkelijk in de Bijbel stond. Ik zág ineens dat ik alles voor mijzelf mocht pakken en toepassen, het “klikte” als het ware in mijn hart. Zo is de Bijbel voor mij veranderd van een boek dat ik las, en waar ik de dingen voor kennisgeving aannam, tot een boek waarin zich een enorme rijkdom aan beloften en mogelijkheden bevindt. Dingen die mij elke keer blijven verbazen en verblijden omdat ze mijn wereld zóveel groter en rijker maken. Alles wat ik lees, is op de één of andere manier in mijn persoonlijk leven toe te passen.

Ook voor vandaag, zóveel jaren nadat deze Bijbel geschreven is, is hij nog actueel en in staat om levens nieuw te maken, om onze blik te verruimen, ons hoop te geven en ons te leren en te onderwijzen, waarbij de Heilige Geest een gids is die iedere dag opnieuw laat zien dat er diepte is in Gods woord en dat we verder mogen kijken dan enkel en alleen de oppervlakte.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 9 = 10