Willekeurige bemoediging
  • 2 augustus 2005
    Zondag, in de samenkomst maakte iemand een opmerking, het was tijd om de Here een offer te geven en er …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Door Zijn ogen.

Openbaring 3:15-19 : Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Omdat gij zegt; ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.

In de eerste plaats wordt hier gesproken over koud en heet, deze mensen waren lauw geworden, en dan staat hier dat de Here Jezus zegt, “dan spuw Ik je uit mijn mond” Hij gruwt ervan als mensen lauw worden, en lauw word je door koud en heet samen te voegen, dus, een beetje van God en een beetje van de wereld, dat is in Gods ogen onacceptabel. En verder voelen deze mensen zich best lekker, ze hebben aan niets gebrek, het gaat hun goed en dan zegt de Here Jezus, “je hebt niet eens in de gaten dat je te beklagen bent” En zo is er heel wat op deze mensen aan te merken, maar weet je wat ik nou het mooie van dit stukje vind? Dat er dan staat: “Allen die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u”. Met andere woorden, dit is een waarschuwing, maar je hébt nog tijd om te veranderen.

Uit liefde spreekt de Here Jezus deze woorden tot deze gemeente, en uit liefde spreekt Hij ook dezelfde woorden vandaag tot mij en tot jou. Misschien zijn wij in de loop der tijd óók wel wat lauw geworden en misschien hebben we dat zelf óók niet zo in de gaten. En dan zegt de Here Jezus daar verder, dat we van Hem dingen kunnen kopen, en dat vond ik wel opmerkelijk, wij zijn gewend dat we bij Hem de dingen mogen vragen en krijgen, voor niets. Maar om iets te kunnen kopen, moet er dus een prijs voor betaald worden, en dát bedoelt de Here Jezus hier ook te zeggen, de prijs die wij moeten betalen is, de “vermeende” rijkdommen die wij hebben, totaal aan Hem overgeven, en die dingen die wij soms zo belangrijk kunnen vinden, aanzien, geld, positie, noem maar op, om die dingen totaal ondergeschikt te maken aan datgene wat Hij van ons vraagt. We hebben die ogenzalf nodig om te kunnen zien wat écht ertoe doet, en de kóper is degene die de prijs betaalt, maar de vérkoper is degene die de prijs bepáált. Laten we Hem vragen hoe en voor welke prijs wij dátgene van Hem kunnen kopen dat we nodig hebben om te leven naar Zijn maatstaven.

Ben ik nog heet, nog vol van vuur?
óf ben ik óók wat lauw?
Leef ik zoals Hij het mij vraagt,
ben ik Zijn regels trouw?
Als ik mijn blik op Hem nu richt
en ik zie dan met Zijn ogen?
Ja dan moet ik tóch nog wel wat kwijt,
ligt dat in mijn “vermogen?”  

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


5 + 5 =