Willekeurige bemoediging
  • Dat verdien je niet (3).
    Wellicht stuit je op deze reis door je innerlijk op dingen die je niet had kunnen vermoeden, dingen die je …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Dit is je kans..

relatieEr is een nieuwe dimensie in mijn relatie met Vader God. Deze week ben ik bezig met datgene wat de Here God van ons vraagt en wat Hij in Zijn woord zegt. Ik heb mij dat zeer ter harte genomen en ingezien dat ik stappen moest nemen. Dit heb ik in gehoorzaamheid gedaan en dat is een keuze, mijn keuze. Maar ik merk nu al dat het iets in mijn binnenste verandert en dat voelt zo goed.

Weet je, dikwijls laten we ons leiden door ons gevoel, zoals we ons voelen gedragen we ons ook, maar in ons gevoel kunnen we zo makkelijk aangevallen worden door de duivel, hij is het die ons probeert klein te houden, die ons probeert bij God vandaan te houden door allerlei gedachten, gevoelens, omstandigheden in ons leven neer te leggen en maar al te vaak gaan we daarin mee. Ik ben me daarvan bewust en ik ben al vaker tot de conclusie gekomen dat er situaties zijn dat ik mijn verstand boven mijn gevoel moet zetten. Dan pak ik nog eens terug naar een tekst uit Gods woord: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Matth.22:37-39. Hier wordt niet gesproken over gevoel, er wordt wel gesproken over ons verstand. Gevoel is een slechte raadgever en het is goed om ons dat te realiseren.

Als de Here God mij dingen duidelijk maakt, persoonlijk of door Zijn woord, dan is het zaak dat ik daar iets mee doe, dat ik stappen neem. Als ik dat niet doe ben ik ongehoorzaam en ook dat heeft gewoon consequenties. Straft God mij dan? Nee! Maar elke keuze heeft, zoals ik weleens eerder verteld heb, consequenties, aan goede keuzes zitten positieve consequenties vast en aan foute keuzes zitten negatieve consequenties. Dat is geen zaak van straffen of belonen maar heel simpel het gevolg van onze eigen daden en keuzes.

Gisteren heb ik verteld dat ik stappen heb genomen en dat ik keuzes heb gemaakt. Eén van de dingen die ik heb besloten is om opnieuw elke morgen als eerste een uur apart te zetten voor de Here God. Ik heb dat vroeger  jarenlang gedaan, en dat was het mooiste uur van mijn dag. Door alle omstandigheden is dat erbij ingeschoten en dat heb ik teruggebracht in mijn leven. Verder heb ik nog een aantal dingen die ik radicaal veranderd heb en ik voel dat het goed is. En niet alleen goed, maar dat dat “het beste” is voor mij. Het goede is de grootste vijand van het beste, als je denkt het is wel goed zo zul je nooit naar beter en best streven, ook daar kunnen we nog weleens in misleid worden.

A-RELATIONSHIP-With-GOD-is-IMPORTANT[1]Ef.5:15-18: Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen,  u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles.

Vandaag is een nieuwe dag, een nieuw begin, een dag met nieuwe kansen… ?

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


5 + = 9