Willekeurige bemoediging
  • 4 november 2005
    Als we om ons heen kijken, zien we zoveel verwondde mensen, en zelf hebben we ook dingen meegemaakt die wonden …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Antwoord mij…

newlogo2_01

Psalm 4:

Antwoord mij als ik roep,
God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd word,
wees genadig voor mijn gebed.

Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad?
De Heer schenkt Zijn gunst aan wie Hem trouw is,
de Heer luistert als ik tot Hem roep.

Beef voor Hem en zondig niet,
bezin u in de nacht en zwijg.
breng de juiste offers,
heb vertrouwen in de Heer.

Velen zeggen: “Wie maakt ons gelukkig?”
Heer, laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen.
In U vindt mijn hart meer vreugde
dan zij in hun koren en wijn.

In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want U, Heer, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.


Ik vond het zo mooi om dit te lezen, we weten van David dat hij dikwijls werd belaagd door vijanden en ook deze Psalm maakt dat weer duidelijk. Toch getuigt ook deze Psalm weer van het grote vertrouwen dat David in zijn God had. Als je het begin van de Psalm leest dan begint hij met een vraag: Heer, geef me toch antwoord als ik roep. Het is een vraag maar tegelijk is het ook een bewijs van het zeker weten dat God hem hoort. David vraagt hier niet aan God of Hij hem wel hoort, nee, hij gaat er vanuit dat hij gehoord wordt en vraagt om een antwoord. Een stukje verder zie je ook dat David zelf zegt dat de Heer luistert als hij roept. David had een relatie met de Here, en hier zie je dat dat iets uitwerkt in het leven van David. Het geeft hem houvast en zekerheid, het geeft hem vertrouwen en rust, temidden van de verdrukkingen. David was trouw aan zijn God, en hij heeft ervaren dat je daarmee de gunst van God verkrijgt, dat zegt hij ook in deze Psalm. Weet je, David was in staat om altijd weer opnieuw zijn blik vast op de Here zijn God te houden, en we weten allemaal hoe een geweldig man David was, ook in Gods ogen.

Het is zo bemoedigend ook voor ons om deze dingen te lezen, want de God van David is ook mijn God, ook onze God. En Hij is nog steeds dezelfde, nog steeds is het zo dat wanneer we trouw zijn aan Hem, wij Zijn gunst in ons leven mogen ervaren. En wanneer we verdrukking of moeite meemaken in ons leven dan hoeven we niet bang of bezorgd te zijn maar dan mogen we weten dat de Here God ons altijd hoort en dat Hij absoluut te vertrouwen is, en dan mogen we net als David, temidden van de verdrukking houvast en rust vinden bij de Here, zodat wanneer we dan aan het einde van een veelbewogen dag de nacht ingaan, we net als David mogen ervaren:


In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want U, Heer, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis. 

psalm-4_8

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 3 = 9