Willekeurige bemoediging
  • 16 maart 2007
    Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt,want gij weet, dat de beproefdheid van uw …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

29 juli 2006

Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op U hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die U achteloos verraden. Psalm 25:1-3.

In deze Psalm spreekt David zijn verlangen uit naar de Here God, ook zijn vertrouwen spreekt hij hardop uit. Ik heb het er weleens vaker over gehad dat het goed is om de dingen hardop uit te spreken. Zo wordt het een belijdenis van onze lippen en dat is goed. “op U vertrouw ik” David spreekt zichzelf hier moed mee in want direkt daarna vraagt hij de Here God om hem niet te schande te maken door zijn vijanden over hem te laten triomferen. Kennelijk zat hij dus in de benauwdheid en dan tóch is hij in staat zijn vertrouwen naar de Here God toe uit te spreken. Dat is iets om over na te denken en eens te zien hoe en óf wijzelf dit ook in ons leven in de praktijk brengen.
Want te zeggen dat je op God vertrouwt als het je goed gaat is natuurlijk geen kunst, maar júíst in de moeite komt het erop aan hè?

Maak mij, Heer, met Uw wegen vertrouwd, leer mij Uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer. vers 4-7.

“Op U blijf ik hopen, elke dag weer” hieruit spreekt de hartsgesteldheid van David, hij was elke dag bezig met de Here God, met zijn relatie met Hem. Ook iets waar we nog een voorbeeld aan kunnen nemen. Maar ook het feit dat hij graag wil léren, hij wil de weg van de waarheid leren kennen, hij wil Gods paden bewandelen en het is zo mooi als dát echt een verlangen van je hart is. David had de bijbel nog niet, de Here Jezus was toen nog niet gekomen, maar wij hebben de bijbel wél en daarin stáán Gods waarheden, waarheden en beloften die door de Here Jezus, ons deel geworden zijn. Hebben wij óók zó een verlangen, zó een honger naar die waarheden, naar Gods woord…………….?

Best pittig om hier eens heel bewust mee bezig te zijn en heel eerlijk te kijken in ons eigen leven hoe onze hartsgesteldheid is en hoe wij bezig zijn met Gods woord. Is het meer een bijzaak, of hebben we écht honger en verlangen we ernaar om meer te weten?

U wilt ons onderwijzen
ons leiden op Uw pad,
de weg Heer, van de waarheid
waar David ’t over had.
Wij kunnen deze vinden
geschreven in Uw boek,
ik kan ernaar verlangen
ja, ik wil ernaar op zoek.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


7 + 7 =