Willekeurige bemoediging
  • 15 september 2005
    Hij werd mishandeld, maar Hij liet Zich verdrukken en deed Zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

31 juli 2006

Gisteren heb ik iets geschreven over het feit dat we zo bijzonder zijn in de ogen van de Here God en dat Hij ons zo mooi gemaakt heeft. Totaal uniek en kostbaar, geschapen in beginsel naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis.

Vandaag wil ik een gedicht plaatsen wat aansluit op dat stukje van gisteren en nog eens extra de liefde van onze hemelse Vader ten opzichte van ons benadrukt.

Niemand is als U.

Niemand is als U,
wij zeggen dat om God te eren,
niemand is als God,
Hij heeft ons nog zoveel te leren,
Hij is groot, almachtig en goed,
Hij is liefdevol en waar,
er is geen ding voor Hem verborgen
en Hij staat altijd voor ons klaar.

Ja, niemand is als Hij,
aan de ene kant is dat heel fijn,
maar binnen in het hart van God,
knaagt een stille,  diepe pijn.
Eenmaal maakte Hij de mens,
naar Zijn beeld, aan Hem gelijk,
Adam heeft Hij hem genoemd
Oh, wat voelde God zich rijk.

Adam kreeg ook nog een vrouw,
het was volmaakt, dat vond ook God,
maar toen kwam daar die listige slang
en maakte alles voorgoed kapot.
Weg was de vrede en ‘t geluk,
het paradijs dat moest op slot,
er kwam een brede diepe kloof
tussen de mens en tussen God.

Toen deed God een laatste poging
Hij zond vanuit Zijn Koninkrijk,
Het alleliefste wat Hij had,
Jezus werd aan óns gelijk.
Hij heeft hier op aard geleden
En moest sterven aan een kruis,
daarmee baande Hij de weg
naar het Eeuwig Vaderhuis.

Wij. die hebben aangenomen
‘t offer dat Hij voor ons bracht,
wij mogen wand’len in het licht
dat schijnt temidden van de nacht.
Jezus zelf gaat met ons mee,
Hij leidt ons op het smalle pad
en wanneer wij soms ook struik’len,
Hij houdt onze hand omvat.

Hij wil in ons leven werken,
leert ons ook Gods stem verstaan,
Hij heeft in ons hart, Zijn woning,
al’t  kapotte raakt Hij aan.
God’s Vaderhart is vol van liefde
en strakjes in Zijn Hemelrijk,
zijn wij opnieuw zoals Hij ’t bedoeld had,
naar Zijn beeld, aan Hem gelijk.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


6 + = 9