Willekeurige bemoediging
  • Ah, valt wel mee toch?.
    Het is zo dat wij geneigd zijn om een onderscheid te maken tussen verslavingen die echt erg zijn en verslavingen die “wel …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

U bent er altijd

Zo koud en leeg voelt het van binnen
geen echte blijdschap in mijn hart,
‘k kan van Uw goedheid niet meer zingen
en mijn gedachten zijn zo verward.
De hele dag moet ik maar denken
aan zoveel dingen telkens weer,
wilt U mij toch Uw vrede schenken
Uw blijdschap en Uw rust o Heer?

De dingen die mij zo benauwen
‘k kan ze niet zien, maar ‘k voel ze wel,
‘k kan niet goed zeggen wat mij dwarszit
maar ik kan niet verder, ‘k zit in de knel.
oh Heer, ik zag altijd weer Uw licht
ook als het nog zo donker leek,
ik zag Uw lief’lijk aangezicht
wanneer ik, Heer, naar boven keek.

‘k probeer mijn blik op U te richten
vanuit de diepte roep ik Heer,
wilt U deze duisternis verlichten,
neemt U mij in Uw armen weer.
Vertwijfeld strek ik, Heer, mijn handen
uit naar U die er altijd bent,
U laat mijn levensschip niet stranden
omdat U al mijn wegen kent.

Bij U is rust, bij U is warmte
ik voel Uw armen om mij heen
bij U weet ik mij steeds geborgen,
want U Heer, laat mij nooit alleen.
Bij U mag ik gewoon mijzelf zijn
ik weet dat U het diepste in mij kent,
U zegt:Ik heb je lief Mijn kind,
Ik houd van jou zoals je bent.

‘k Wil al mijn zorgen bij U brengen
‘k leg mijn gedachten voor U neer,
ik wil in U mijn vreugde vinden
mijn vrede en mijn rust o Heer.
‘k Wil niet meer zien op de moeilijke dingen
maar alleen op Uw liefde, Uw trouw en Uw kracht,
ik tel alleen mijn zegeningen
en dat geeft mij vreugde, zelfs in de nacht.