Willekeurige bemoediging
  • Rake klappen.
    Op een dag had ik een nieuw bureau gekocht en mijn broer zou het samen met mijn schoonzoon in elkaar …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

“Verloren” dagen turven?

God is trouw

“Dank U voor Uw trouw” een uitspraak die wij doen tegenover de Here God, onze hemelse Vader. Een overigens zéér teréchte uitspraak als het gaat om de trouw van onze God! Hij is te állen tijde getrouw en zelfs daar waar wij ontrouw zijn is Hij de getrouwe.

Ik moest er zo aan denken dat je vaak zo ontevreden over jezelf kunt zijn. Je voelt je aan alle kanten tegenover de Here God tekortschieten, je ziet je eigen fouten en falen en het kan je zomaar in de put drukken. Maar wij bekijken onszelf met onze menselijke ogen, we beoordelen onszelf met onze menselijke gedachten, terwijl Gods gedachten zoveel hoger zijn dan onze gedachten en terwijl Hij op een toch zo heel andere manier naar ons kijkt wanneer we echt en oprecht willen leven zoals Hij dat van ons verlangt. Hij ziet niet het falen, Hij ziet juist de vorderingen die we hebben gemaakt, Hij ziet niet dat wat allemaal nog níét af is, Hij is blij met alles wat al wél af is, met alles waarin we gegroeid zijn, met alles wat we geleerd hebben. Hij ziet de pósitieve kant van de dingen. Hij ziet niet op de nederlagen maar op de overwinningen die we behalen, dáár is Hij trots op. Hij is blij met ieder stukje van ons leven waar voor Hem een plaats is ingeruimd en inplaats van te mopperen daar waar het mis gaat zegt Hij dat Hij álle dingen wil laten medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. (Rom. 8:28) Zo maakt Hij dat zelfs de negatieve dingen nog op een positieve manier tot hun recht kunnen komen. Ik vind dat zo geweldig om over na te denken.

En dan kunnen er dagen in ons leven zijn die (voor ons gevoel) doelloos voorbijgaan, aan het einde van zo’n dag kun je het gevoel hebben dat er niets goeds uit je handen is gekomen, dat je niets hebt kunnen betekenen voor anderen en óók niet voor de Here God. Maar dan mag je weten dat deze liefdevolle Hemelse Groot+is+Uw+trouw+Heer[1]Vader niet met een groot papier voor zich zit en deze “verloren” dagen turft, maar dat Hij juist die ándere dagen en die ándere momenten gedenkt, en dat doet Hij met liefde en plezier. En als je dan na zo’n “verloren” dag, toch wat moedeloos naar bed kunt gaan, weet dan dat Hij júíst op zo’n avond met een liefdevolle glimlach op je neer kijkt, dat Hij met Zijn hand heel zachtjes over je gezicht strijkt en je stilletjes influistert hóéveel Hij van je houdt. En in Zijn hart is er blijdschap, gewoon, omdat je Zijn kind bent!!

Wat is het dan toch terecht dat we zeggen “Dank U voor Uw trouw”!! En aan de hand van deze trouwe God en Vader mogen wij ook vandaag weer aan onze dag beginnen. Ik wens je een gezegende dag toe!

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 7 = 10