Willekeurige bemoediging
  • Onbegrijpelijk…of..?
    Moet je je eens voorstellen, hoe eenzaam en verraden de Here Jezus zich toch gevoeld moet hebben, ten eerste natuurlijk …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Verjaardagen, verjaardagen…

De afgelopen maand waren er een aantal verjaardagen te vieren en de afgelopen week had ik er 2. Eén van mijn jongste dochter die 30 werd en één van mijn moeder die 83 werd. Hierdoor heb ik de laatste week ook een aantal logé’s geherbergd en was het hier een drukte van belang, maar wel heel gezellig.

Als iemand jarig gaat worden dan vraag je of ze nog wensen hebben, iets dat ze heel graag willen hebben en als het binnen de mogelijkheden ligt dan probeer je die wensen ook te vervullen.

Een wens, wij hebben er soms wel meerdere, en die maken we bij onze dierbaren en vrienden bekend en uiteraard ook bij de Here God. En dat mag ook hoor, de bijbel zegt dat ook op verschillende plaatsen. Maar toen vroeg ik me af: Hoe dikwijls vraag ik de Here God naar Zijn wensen? Heel specifiek?

Het heeft denk ik alles te maken met de relatie die wij met de Here God hebben, de intimiteit, de gesprekken die wij met Hem voeren. Als je een relatie hebt met iemand dan is het ook daar belangrijk om samen te praten, dan wil je graag weten wat er in die ander omgaat, de wensen van de ander, de dingen waar je rekening mee moet houden, dingen waar je de ander blij mee kunt maken, noem het maar op. Veel weten is ook veel begrijpen en zo is het ook in de relatie die wij met de Here God mogen hebben. Hij wil Zichzelf aan ons laten zien, en laten kennen. In de eerste plaats laat Hij Zichzelf zien in Zijn woord, maar daarnaast ook in de persoonlijke relatie met Zijn kinderen. Uiteraard zijn wij nooit in staat om Hem totaal te doorgronden zoals Hij dat wel bij ons kan, maar er is wel degelijk heel veel te ontdekken en dat is heel mooi.

Iemand die een mooie en persoonlijke relatie met de Here God had was David, en als ik dan zijn Psalmen lees dan zie ik daar die relatie in terug. David had ook wensen maar zijn wensen waren gerelateerd aan het hart van God. Zoals bijvoorbeeld deze:

Psalm 19:15 : Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.

Psalm 25:4-5 : Here, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden, leid mij in Uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.

Of deze uitspraken die een belofte naar de Here God inhouden:

Psalm 119:11 : Ik berg Uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.

Psalm 146:2 : Ik zal de Here loven, mijn leven lang, mijn God psalmzingen, zolang ik nog ben.

Mooie uitspraken die mijn hart, maar zeer zeker ook het hart van de Here God raken, en waar ik alleen maar “amen” op kan zeggen!

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


5 + = 6