Willekeurige bemoediging
  • 4. Jozef
    Nog een stukje verder over Jozef, hij zit nu in de gevangenis, daar zit hij onschuldig, want hij had niets …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Psalm 37.

vers 28.

vers 28.

Toen ik in Psalm 37 zat te lezen waren er een aantal verzen die er zó voor mij uitsprongen, dingen die ook juist in deze tijd zo van toepassing zijn. Bemoedigingen wanneer alles ineens op losse schroeven lijkt te staan, wanneer men zich zorgen maakt over de toekomst. Wij, de kinderen van God, hoeven ons geen zorgen te maken, we hebben een hemelse Vader die voor ons zorgt en die volledig te vertrouwen is in alle dingen. De enige zekere zekerheid in een onzekere tijd en wereld. Heerlijk om Zijn kind te mogen zijn. Ook David had dat al in de gaten en hij schreef in vele Psalmen over de grootheid en de trouw van de Here God. Ik wil enkele verzen opschrijven voor vandaag en ik bid dat eenieder die dit leest erdoor gezegend en bemoedigd mag worden.
Psalm 37:18-19:
De Heer trekt zich het lot van onschuldigen aan,
hun bezit blijft voor eeuwig behouden.
Zij worden niet teleurgesteld in kwade dagen,
in tijden van hongersnood hebben zij te eten.

vers 25-28:
Ooit was ik jong, nu ben ik oud,
en nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten,
nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar brood;
hij is vol mededogen en leent uit, elke dag,
voor zijn kinderen is hij een zegen.
Mijd het kwade en doe het goede;
en je zult voor eeuwig wonen in het land,
want de Here heeft gerechtigjeid lief,
wie Hem trouw zijn verlaat Hij niet.

vers 30-31:
De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid,
zijn tong spreekt gerechtigheid,
hij draagt de wet van God in zijn hart
en zijn voeten struikelen niet.

vers 39-40:
De rechtvaardigen vinden redding bij de Heer,
Hij is hun toevlucht in tijden van nood.
De Heer heeft hen altijd geholpen en bevrijd,
Hij bevrijdt hen ook nu van de zondaars, Hij redt hen,
want zij schuilen bij Hem.
Schuilen bij God.

Schuilen bij God.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


8 + = 17