Willekeurige bemoediging
  • Kapot gewaaid.
    In de tijd dat ik met de kinderen in een eengezinswoning woonde met een grote tuin gebeurde het regelmatig dat …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Dit gaat zo diep.

De Bijbel, het woord van God, leert ons hoe we elke dag opnieuw kunnen leven volgens de voorschriften die de Here God heeft opgesteld, voorschriften die zijn gemaakt voor ons heil, ons voordeel, onze veiligheid. Het is zo belangrijk om kennis te hebben van Gods woord, en tegelijkertijd kan het ook zoveel troost, bemoediging en kracht geven. Ik wil vandaag een stukje opschrijven uit de spreuken, wanneer je dit leest dan gaat dat zo diep en zit daar zo’n enorme rijkdom in verborgen en die rijkdom is zomaar weggelegd voor ons allemaal.

Het eerste gedeelte geeft duidelijk aanwijzingen, met meteen erachteraan ook de zegeningen wanneer we ons aan deze aanwijzingen houden. Het is heel mooi om dit te zien en te lezen. Het tweede stukje spreekt ervan hoe geweldig het is wanneer we de dingen die God ons wil leren, grijpen, gaan bé-grijpen en bovenal ook gaan gehoorzamen. De beloften die hier gegeven worden wanneer we doen wat Gods woord ons zegt, kunnen een enorme rijkdom in ons leven brengen, geestelijk, lichamelijk, emotioneel, materieel en uiteindelijk heeft het uiteraard ook nog eens eeuwigheidswaarde.

Spreuken 3:5-7 en 13-18. Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.

Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt; want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen is beter dan goud. Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren kan haar niet evenaren. Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn liefelijke wegen, al haar paden zijn vrede. Een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen, wie haar vasthouden zijn gelukkig te prijzen.

Ik wil voor vandaag met dit stukje uit de Spreuken een ieder bemoedigen en Gods zegen toewensen.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


5 + = 14