Willekeurige bemoediging
  • Kostbaar mens.
    Liefdeslied. In de stilte van de nacht, vlak voor ik zal gaan slapen ben ik nog even in gesprek met …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

24 maart 2005

Moet je je eens voorstellen, hoe eenzaam en verraden de Here Jezus zich toch gevoeld moet hebben, ten eerste natuurlijk door Judas, maar niet alleen door hem, ook door de discipelen die Hij had meegenomen om met Hem samen te bidden, zoals we weten vallen ze in slaap en zijn niet in staat om wakker te blijven, en als we dan lezen over de gevangenneming van Jezus, dan staat er in Matth.26:56b :Toen lieten al de discipelen Hem alleen en vluchtten ………..en dan uiteindelijk wordt hij óók nog eens door Petrus verloochend. Deze mannen hadden Hem jarenlang vergezeld en gezien wie Hij was, ze hadden wonderen en tekenen mogen aanschouwen, ze hadden gehoord wat Hij te vertellen had, ze hadden Zijn relatie met Zijn Vader mogen volgen, ze hadden Zijn kracht en Zijn macht gezien, en toch……………….toen het erop aankwam zijn ze gevlucht, en hebben Hem alleen gelaten. Zij wisten dat Hij onschuldig was, maar er was er niet één die voor Hem opkwam. Als je al die dingen bij elkaar bedenkt, heb je dan ook het idee van, wat een lafaards zijn dat geweest? Ik wel hoor, en dan vind ik het haast onbegrijpelijk dat dit zo gegaan is…………………

Onbegrijpelijk??? Ik herinner me nog hoe ik op mijn werk, tussen de middag als we een boterham gingen eten, snel met mijn ogen open een schietgebedje deed op een manier dat niemand kon merken dat ik bad. Terwijl ik toch al een kind van God was geworden. Ik herinner me een verhaal van mijn broer(tje) dat hij op een christelijke conferentie ineens iemand zag uit zijn eigen klas van school, en beiden hadden nooit van elkaar geweten dat ze christen waren. Ik zie me nog meelachen met moppen die niet goed waren, met in mijn hart de wetenschap dat dat niet goed was. Ik zie me nog, in het begin op de straatevangelisatie, angstvallig om me heen kijken of er toch geen bekenden langskwamen……………………”jij hoort toch ook bij Jezus?”  wie…ik????

De discipelen zijn tot inkeer gekomen, en vooral Petrus werd door de Here Jezus behoorlijk ondervraagd of zijn liefde nu wél echt was, tot driemaal toe vraagt de Here Jezus dit aan Petrus, en Petrus zegt daar elke keer opnieuw,”Here Gij weet alles, Gij wéét dat ik u liefheb”…………

Ook ik ben tot inkeer gekomen, iedereen mag nu van mij weten dat ik Gods kind ben, en ook al ben ik in de Mc.Donalds, dan nog ga ik bidden voor mijn eten met mijn ogen dicht en wie me ook ziet, dat maakt mij niets meer uit. Ik ben er trots op dat ik van de Here Jezus houd en dat ik van mijn hemelse Vader houd. Maar deze overdenking maakte mij er wel bewust van dat óók ik, Hem heb verloochend en in de steek gelaten en dat er misschien nóg wel vele christenen zijn die Hem min of meer verloochenen en in de steek laten…………?

De bijbel spreekt hier eigenlijk een heel duidelijke taal in, de Here Jezus zélf zegt in Matth.10:32-33 : Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.

Here Jezus, mijn verlosser
ik geef U lof en dank en eer,
U hebt gedaan wat U van plan was
U werd mijn Heiland, Redder, Heer.
Ooit heb ook ik Uw naam geloochend
en daarmee deed ik U veel pijn,
maar ‘k heb beleden dat ik fout was
en er is niemand bij wie ik zó graag wil zijn.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 7 = 14