Willekeurige bemoediging
  • Nieuw land.
    Jer.4:3-4 : Want zo zegt de Here tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem: Ontgint u nieuw land en zaait …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Nieuwe Eigenaar.

clipart_verhuizen_animaatjes-81[1]

Wanneer ik weleens zo door de omgeving loop met Simon dan zie ik echt schitterende huizen, vaak nog met prachtige tuinen eraan vast en dan zou je best ook wel zo’n mooi huis willen hebben. Nou ja, vroeger, nu niet meer hoor, ik heb natuurlijk een heerlijk huis waar ik dankbaar voor ben. Maar bij de aanblik van die mooie huizen kwam er wel een gedachte in mijn hart die mij zó aansprak. De bijbel zegt dat het de bedoeling is van de Here God, dat de Here Jezus in onze harten “woning kan maken”. En ineens zag ik het als het ware voor me, en dan zou ik wensen dat de Here Jezus bij me voorbij komt en zegt: “Kijk, daar in dát hart, dáár wil Ik nou graag wonen”. En dan denk je daar nog wat verder over na, en onherroepelijk komt dan óók de vraag, hoe ziet mijn hart eruit? Is dat een woning waar de Here Jezus met plezier kan wonen? Of is het een puinhoop?

Wanneer je een huis huurt of koopt waar al iemand gewoond heeft dan krijgt zo’n huis een nieuwe, inwonende eigenaar. En die eigenaar komt met zijn/haar eigen spullen en gaat dan bezit nemen van dat huis. clipart_verhuizen_animaatjes-159[1]Eerst wordt er geschilderd, behangen, schoongemaakt, en dan kan er ingericht worden. Hier komt het zitgedeelte, daar zetten we de bank, dáár zetten we de eethoek, we hangen nog een schilderijtje op en zo neemt de nieuwe eigenaar bezit van zijn huis. Bij de voordeur wordt de naam van de vorige bewoner weggehaald en die van de nieuwe bewoner erop geschroefd. En dan kun je helemaal blij zijn met zo’n nieuwe woning. En zó is óók de Here Jezus blij, met Zijn huisje, Zijn eigen plekje, in ons hart. En bij de éne was het een puinhoop, en moest er veel worden opgeruimd, bij de ander was het misschien wat netter en kon Hij er bijna gelijk in, voor Hem maakt dat niet uit, Hij is er geweldig blij mee. En toen ik me dát realiseerde deed me dat wel veel, ik werd er door ontroerd en het maakte me ook blij én nog meer gemotiveerd om mijn huisje zo schoon en mooi mogelijk te maken.

De Here Jezus wil in ons hart wonen, woning máken, stukje bij beetje wil Hij Zijn eigendommen binnen brengen en het een plaatsje geven, “vergeving” laten we dát maar op de plek zetten waar vroeger de “verbittering” stond. “liefde” ja, daar is ook al een mooi plaatsje voor gereserveerd, daar is namelijk nog een gat in de muur, daar heeft de verwerping huisgehouden, Ik plaats Mijn liefde daar, die is in staat om ieder gat te dichten. Kij daar nou, zie je die kale plek op de vloer? Daar hebben de voetjes vaak van ongeduld clipart_verhuizen_animaatjes-9[1]getrappeld, weet je wat, dát is nou een mooi plekje om Mijn vrede uit te spreiden. Ah, ja, de keuken, daar wordt het voedsel bereid, dáár breng ik Mijn wijsheid, zodat ieder “levend woord” ook op de juiste manier wordt opgediend. De slaapkamer, een plek om te rusten, dáár breng Ik Mijn warmte…….

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

De zaaier.

 

De zaaier.

De Here Jezus vertelt in Matth.13 een gelijkenis van de zaaier. Deze ging uit om te zaaien en dan staat er in vers 5-6: Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had, maar toen de zon opkwam, verschroeide het en omdat het geen wortel had, verdorde het. Dan legt Hij het uit in vers 20-21. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val.

Wanneer er in ons leven nog dingen zijn die God niet goedkeurt dan zorgen die ervoor dat dat stuk van ons hart ontoegankelijk is voor het goede zaad van God. Het kan niet echt doordringen en dus geen stevige wortels maken.

Reiniging, heiliging, meer kennis van Gods woord, het zijn zaken die van levensbelang zijn, vooral in deze tijd waarin de kinderen van God meer en meer onder druk komen te staan. Wij mogen ons geestelijk huis bouwen op de Here Jezus, bouwen door te luisteren naar wat Hij ons zegt en daaraan absoluut gehoorzaam te zijn, geworteld in Hem zullen wij dan standhouden als er moeiten en zorgen op ons af komen.

 Deut.11:13-15: Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel,  dan zal Ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen, en Ik zal op uw veld gras geven voor uw vee, zodat gij kunt eten en verzadigd worden.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Door alles heen!

Zo denkt God over ons, mooi hè?

Het is avond, ik zit nog even hier achter mijn computer en heb dan altijd een christelijke radiozender aan staan. Er klinkt zo’n mooi lied dat instrumentaal wordt uitgevoerd. Ik weet welk lied het is en ik ken de woorden, woorden die zo mooi zijn, woorden die ik ook in mijn leven heb zien waar worden. Ook ik heb ervaren dat God overal bij was en is, en dat elke beproeving mij sterker heeft gemaakt en dichter bij Hem heeft gebracht. Wat een zegen! En ook ik ben dankbaar voor de bergen, de dalen en de stormen, want dwars daar doorheen is mijn vertrouwen in God sterker geworden, zijn mijn wortels dieper gegroeid! Dit sluit zo mooi aan op de gedachten waar ik mee bezig ben en ik bid dat het elke lezer vandaag mag bemoedigen!

Wij mogen weten, dat is een zekerheid, dat onze beproevingen ons alleen maar sterker zullen maken en dat God ze wil gebruiken en ze om wil keren tot een zegen, áls we Hem daarin betrekken en toelaten. Zoals het staat in Romeinen 8:28 (Het Boek)Eén ding weten wij: Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.

Through it all (Door alles heen)

Ik had veel tranen en veel zorgen,

ik had zoveel vragen over morgen,

soms wist ik goed niet meer van kwaad te onderscheiden.

Maar ik elke situatie

zegende God mij met de troost

dat mijn beproevingen mij alleen maar sterker maakten.

 —

Ik ben op veel plaatsen geweest,

ik heb veel gezichten gezien,

er waren tijden dat ik me zó alleen heb gevoeld.

Maar juist in mijn eenzame uren,

ja in die kostbare eenzame uren,

liet Jezus me weten dat ik Zijn eigendom ben.

Refr:

Door dit alles, ja door dit alles

heb ik geleerd om op Jezus te vertrouwen

en heb ik geleerd om te vertrouwen op God.

En door dit alles

heb ik geleerd om mijzelf afhankelijk te maken van Zijn woord.

Ik dank God voor de bergen

en ik dank Hem voor de dalen.

Ik dank Hem voor de stormen waar Hij me doorheen leidde.

Want als ik nooit problemen had gehad

dan had ik ook niet geweten dat God ze voor mij kon oplossen

en dan had ik nooit ervaren wat geloof in Hem kan doen!

Refr.

https://youtu.be/RnLbf98NzGE

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Meer dan ooit tevoren.

i-love-you-lord-1-638Psalm 18:1-4: Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte, Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht; ik roep: ‘Geloofd zij de Heer”, want ik ben van mijn vijanden verlost. (NBV)

Vanmorgen las ik deze Psalm, en deze woorden spraken mij erg aan. Het is een Psalm van David en hij is geschreven nadat de Here hem opnieuw uitredding had gegeven in een moeilijke situatie. Onder andere was het ook Saul die hem weer dwars zat. Hier spreekt David de lof uit over de Here God, over Zijn daden en over wie God voor hem (David) is.

Wat ik nou zo mooi vind is dit: als ik deze woorden van David lees, dan is daar voor mij een stuk herkenning in. Deze God is ook mijn God, de dingen die David met God meemaakte, maak ook ik mee in mijn leven. Natuurlijk zijn de omstandigheden anders en zijn de gebeurtenissen anders, maar ook voor mij is de Here God degene waar ik mijn sterkte kan vinden, Hij is ook mijn rots en burcht, mijn bevrijder. Ook ik vind bij Hem een schuilplaats en ook ik wil Zijn naam loven en grootmaken. Niet alleen nadat Hij in mijn leven uitredding geeft, nee, ook al voordat Hij komt en mij helpt in mijn zorgen en moeilijkheden. Al zo dikwijls heb ik ervaren hóé getrouw de Here God is, en inmiddels weet ik dat Hij doet wat Hij belooft, en dat Zijn woord de enige waarheid is.

De bijbel leert ons dat de vijand door de Here Jezus overwonnen is aan het kruis. We hebben dus bij voorbaat al te maken met een verslagen vijand, wanneer je dan in dát licht deze tekst bekijkt, dan mag het zo zijn dat we deze woorden van David gebruiken als een proclamatie. “Geloofd zij de Heer, want ik ben van mijn vijanden verlost! ” Een getuigenis in de hemelse gewesten, een getuigenis naar de mensen om ons heen, een motie van vertrouwen naar de Here God toe. IJzersterke woorden dus, zullen we ze eens in ons hart bewaren en ze toepassen in ons leven? Laten we die laatste zin eens hardop voor onszelf uitspreken, niet één keer maar aanhoudend, net zolang tot het een vaststaande waarheid in ons hart wordt, meer dan ooit tevoren.

 

Ja, ook voor mij is dit zó waar,
ik ben verlost, dus vrij,
geen enkele vijand kan meer zeggen:
kom hier, je bent van mij.
De Here is mijn rots, mijn burcht,
bij Hem is nieuwe kracht,
ik loof Zijn naam met heel mijn hart,
van Hem is alle macht!

“Geloofd zij de Heer, want ik ben van mijn vijanden verlost”.

vrijheid

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Echt wel!!

carry-youEen paar dagen geleden zat ik ’s avonds naar Family 7 te kijken en daar was Homecoming op waarbij Lynda Randle werd geïnterviewd. Wat een mooi gesprek was dat en wat een enorm mooi werk doen zij en haar man. Tussendoor werden er allerlei liederen en fragmenten van liederen getoond en terwijl ik zo zat te kijken en te luisteren werd ik geraakt door één specifiek nummer. Ik heb het even in het Nederlands vertaald voor diegenen die niet zo goed met Engels uit de voeten kunnen maar de inhoud trof me op dat moment. Weet je, we (of ik in ieder geval) kunnen er best weleens moeite mee hebben om zaken echt helemaal los te laten in Gods handen. Je bent zo snel geneigd om tóch ook zelf te “helpen”. Maar hoe enorm sterk kwam het opnieuw bij mij binnen toen ik de woorden van dit lied hoorde dat voor Hem niets te moeilijk, niets te zwaar en niets te groot is. Vader God is in staat om alles, maar dan ook echt alles in Zijn handen te houden. Dat vraagt een stuk vertrouwen maar Hij is ons vertrouwen meer dan waard. Als er iets is dat ik in mijn leven al dikwijls ervaren heb dan is het dat wel!! Maar soms is het gewoon fijn om dan nog eens extra en opnieuw bepaald te worden bij zoiets en voor mij was het zo’n moment toen ik zat te luisteren.

Misschien is het voor jou vandaag ook wel zo’n moment dat het fijn is om er opnieuw bij bepaald te worden dat Vader God een God is waar wij alles mogen brengen, ons verdriet, onze zorgen, onze problemen, maar ook onze blijdschap en liefde. Als Hij in staat is om het gewicht van de wereld op Zijn schouders te dragen, zou Hij dan ook niet jou kunnen dragen? Echt wel!!

Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Psalm 68:20.

Er is geen probleem zo groot

dat God het niet zou kunnen oplossen.

Er is geen berg zo hoog

dat God hem niet zou kunnen verplaatsen.

Er is geen storm zo dreigend

dat God hem niet tot rust zou kunnen brengen.

Er is geen verdriet zo diep

dat Hij het niet zou kunnen verzachten.

Als Hij in staat is om het gewicht van de wereld op Zijn schouders te dragen,

dan weet ik dat Hij zéker ook jou zal dragen.

Hij zei: “Kom maar bij Mij, als je vermoeid bent

en Ik zal je rust geven, rust, rust, rust.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Er was eens… een dvd

subway-baby-no-more-cd[1]Vanmorgen moest ik denken aan iets van een tijdje terug, ik was op een vrouwenmorgen en daar zou een dvd getoond worden met een prediking erop. De dame die de dvd had meegebracht had er twee besteld, één om op de ochtend te laten zien en de tweede om wellicht aan iemand weg te kunnen geven die er belangstelling voor had. Ze wilde die eerste dvd uit het hoesje halen maar die zat nogal vast en door op een verkeerde manier (bleek later) aan die dvd te trekken, brak hij doormidden en kon niet meer gebruikt worden. Naderhand bleek dat je ergens in het midden moest drukken en dan kwam de dvd gewoon los dus gelukkig was de tweede nog onbeschadigd en hebben we daarnaar kunnen luisteren. Het was overigens een heel indringende boodschap die zeker de moeite waard was en waar je echt van kon leren.

De kapotte dvd was al weggegooid toen iemand vroeg of zij hem mee mocht nemen. Niet om hem te repareren maar om op de hoes het adres te kunnen vinden om zo’n nieuwe dvd te bestellen. De dvd werd uit de prullenbak gehaald en deze vrouw nam hem mee naar huis.

Ik moest hierbij zo denken aan David, die, toen hij zo gezondigd had met Batseba, zich verootmoedigde voor God en toen vroeg of de Here God hem een “rein hart” wilde “scheppen”. Ik heb het daar een poosje terug ook eens over gehad, David vroeg iets heel nieuws, iets wat hij nog niet had, een rein hart. Hij realiseerde zich dat zijn hart vuil en kapot was en hij vroeg niet aan de Here God of Hij dat oude hart wilde “repareren”, nee hij wilde meteen iets heel nieuws. Opmerkelijk, ook in dit verband. Want deze kapotte dvd was niet meer te gebruiken, de woorden die erop gesproken waren, waren niet meer te verstaan. Als je had geprobeerd om die dvd te repareren dan zou je halve zinnen, gebroken woorden, onbegrijpelijke taal gehoord hebben. Dus niets meer mee te beginnen, rijp voor het afval. Het enige was om bij de producent van deze cd, de “maker” dus, een nieuwe te bestellen. En toen dacht ik zo aan die woorden van David, David die iets nieuws aan de Here God vroeg. En dan zie je toch weer een nieuw facetje aan zo’n verhaal. weer een andere kant die door zo’n voorval belicht wordt.

Wanneer er in ons leven dingen gebeuren die ons beschadigen, bijv. door zonde die we doen of misschien juist doordat ons iets aangedaan wórdt, dan gebeurt er iets in ons. De woorden en gevoelens die voorheen zo duidelijk en op een rijtje waren, vallen in één keer van hun plek, ze wervelen door elkaar heen en zorgen voor verwarring. Niets is meer zoals het was, dingen worden onbegrijpelijk en wanneer we dan proberen om zelf te lijmen en te plakken wordt het er niet mooier op. David deed het enige juiste, hij vroeg om iets nieuws, het oude wilde hij achter zich laten, daar wilde hij niets meer mee te maken hebben, hij wilde een schoon hart, een nieuw begin, een lege dvd waar hij samen met de Here God nieuwe en mooie woorden en beelden op kon zetten. En de plaats waar hij dat nieuwe hart kon halen was daar waar ook dat oude ooit voor hem gemaakt was, bij de “Maker”, de “Schepper” van alles wat nieuw is, de Here God.

Weet je, onze “verpakking” dat dvd doosje, ziet er vaak nog leuk uit, dat gaat niet zo snel kapot, maar de binnenkant kan er soms slecht aan toe zijn. Naar buiten toe kunnen we de schijn nog wel ophouden, maar God die het hart aanziet, begrijpt allang dat je zo niet door kunt, dat er iets moet gebeuren, dat er iets nieuws moet komen. Terwijl wij onszelf al voor de prullenbak bestemmen is Hij het die ons daaruit wil halen en met voorzichtige handen een nieuwe binnenkant in ons wil maken, een nieuw schijfje waarop mooie dingen komen te staan, een binnenkant die anderen kan bemoedigen wanneer we onszelf voor hen openen, een binnenkant die van waarde is voor onszelf, onze naaste én voor Vader God. Ja, Hij wil dat nieuwe geven, Hij wil ons helpen wanneer we, net als David, bij Hem aankloppen.

109f4f41078efcb7ad4414da3c77040c[1]Kapot, gescheurd, beschadigd,
verwond en vol van pijn?
Er kunnen zoveel dingen
de oorzaak hiervan zijn.
De buitenkant kan stralen
terwijl vanbinnen wanhoop leeft,
maar ’t is Vader God, “De Schepper” ,
Die nieuwe dingen geeft.

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Zware tassen.

margrietSoms kunnen wij  bedrukt zijn, het gevoel hebben dat er een last op onze schouders drukt die eigenlijk te zwaar is voor ons. Maar dan komt de Here Jezus die aan ons vraagt: “Mag Ik het van je overnemen? Mag Ik voor je zorgen?” Hij pakt het ons niet af, Hij wil dat wij het “overdragen” aan Hem en dat we bewust zelf de keuze maken om onze zorgen en problemen los te laten.

Het is als een paar zware tassen, je sjouwt ze mee, het geeft striemen in je handen en trekt je naar beneden. Maar op het moment dat je de tassen loslaat kunnen ze je niet langer naar beneden trekken en geen striemen meer in je handen veroorzaken. Die handen, die die tassen hebben losgelaten mogen we opheffen naar de Here en Hem vragen ons hart en onze handen te vullen met Zijn liefde, Zijn blijdschap en Zijn vrede.

I Petrus 5:7: Werpt al uw bekommernis op Hem want Hij zorgt voor u.

margrieten

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Mijn Toevlucht.

psalm91Psalm 91Een verhaal over die schuilplaats die we hebben bij de Here God, deze Psalm is zo mooi en bemoedigend, vol van prachtige beloften. Een mooie manier om deze dag mee te beginnen.

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; 10 geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; 11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; 12 op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 13 Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. 14 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. 15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. 16 Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.


Bij U vind ik bescherming
in tijden van gevaar,
bij U vind ik een schuilplaats
en U zelf bent altijd daar.
Uw vleugels zijn gevouwen
over mijn leven heen,
U Here bent mijn toevlucht,
U laat mij nooit alleen.

ppsalm 91

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Prima ballerina.

tutuIk heb een lief klein nichtje, ze is net 4 jaar oud geworden en de kleindochter van mijn broer. Zo’n mooi en puur meiske! Ze stuurt regelmatig gesproken berichtjes naar mijn moeder en soms zingt ze ook een mooi liedje over de Here God, iets dat ze trouwens echt goed kan, keurig op toon. Soms mag ze ook van haar moeder even zelf de telefoon vasthouden en dan komen er allemaal kleine berichtjes binnen waarin ze met haar grappige heldere stemmetje van alles vertelt. Echt een schatje.

Ik denk dat het vorig jaar was dat ik daar was en dat ze haar tutuutje aan had. Met een ernstig gezichtje deed ze haar armpjes in een boog boven haar hoofd en draaide in het rond, helemaal verdiept in haar dans. Het was zo mooi om te zien en toen ik vanmiddag naar de muziek van mijn broer zat te luisteren kwam ik ook een stukje tegen met de titel “prima ballerina” en moest ik denken aan dat mooie tafereeltje van vorig jaar.

 

In haar mooie roze rokje

de handjes geheven in een boog,

het snoetje ernstig en gefocust

de mooie lieve oogjes naar omhoog.

Zo danst ze, nog wat wankel, in de rondte,

en om haar mondje tekent zich een lach,

zo’n kleine prima ballerina

brengt warmte op de allerkoudste dag.

Dat mooie kleine meiske

is het zich echt nog niet bewust,

maar in haar pure lieve onschuld

heeft zij in mijn hart de zon wakker gekust.

Steeds weer als ik haar zie of hoor

komt er een lach op mijn gezicht,

spontaan en schattig, wijs en ernstig,

zo brengt zij overal haar licht.

Zoals ik kijk naar deze ballerina,

zo is ook Vaders blik op ons, ied’re dag.

Hij ziet elk stapje, ook de wankele,

en dat brengt op Zijn gezicht een lach.

Zijn hart wordt warm als Hij ons aankijkt,

en als onze ogen de Zijne raken

is Hij het die op ieder schaduwplekje

Zijn licht van liefde aan wil maken.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Wat ouder en wijzer…

Wij, de kinderen van God, zijn elkaars broeders en zusters, sommigen nog heel jong in het geloof, anderen wat ouder, weer anderen misschien al volwassen, en hoe ouder je bent, hoe meer je geleerd hebt in de loop der jaren. En deze kennis mogen we met elkaar delen, het is fijn als je iemand anders met je eigen ervaringen kunt helpen, om te voorkomen dat hij of zij, dezelfde fout maakt als jij. Maar óók als er dingen gebeuren in je eigen leven waardoor je zeer gezegend bent, óók die ervaringen kunnen we doorgeven tot zegen van anderen. En ik zou willen zeggen, als je nog jong bent in het geloof, luister eens naar wat de “ouderen” te zeggen hebben, verwerp niet gelijk alles wat er gezegd wordt, want ook al hebben zij óók niet de wijsheid in pacht, ze hebben wél de ervaring van jaren. Al blijft het natuurlijk wel belangrijk om alle dingen te toetsen aan het woord van God.

En áls je wat ouder en verder bent in je omgang met de Here, laat anderen profiteren van je ervaringen, het kan voor velen tot een zegen zijn. Wat niet wegneemt dat óók jongeren (zowel in leeftijd alsook in geloof) soms zeer wijs, en voor de wat ouderen een voorbeeld, kunnen zijn. In Col.3:16 (Het Boek) staat: Laat uw hart vol zijn van Christus’  woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in Psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Here.

normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun1

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail