Willekeurige bemoediging
  • Geen kind meer.
    Wat ik zo mooi vind van dat verhaal van de Rode zee is, dat het volk daar stond, en in …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Zomaar ineens.

gele-rozen-2Zomaar ineens vanuit het niets,

het komt zomaar naar boven,

het komt door een blik of een geluid

wie zal het zeggen?

Zomaar ineens zijn ze er,

tranen die uit je ogen druppelen en sporen trekken over je wangen,

tranen die een herinnering met zich meevoeren,

tranen die naar boven borrelen vanuit een gevoel.

Zomaar ineens kan het gebeuren,

door een combinatie van geluid en kleuren of geuren,

zomaar ineens is het daar weer,

 die herinnering aan wat ooit was maar nu niet meer…

Zomaar ineens ga je denken aan wat voorbij is, aan wat ooit was.

Dan zijn daar die herinneringen,

zomaar ineens vanuit het niets.

Herinneringen die mooi zijn en goed,

herinneringen die nog warm zijn en levend,

herinneringen die hun allerscherpste kantjes kwijt zijn

en  een glimlach om je mond brengen

maar ook tranen in je ogen.

Herinneringen die er altijd zullen blijven

maar dat ook mogen.

Zomaar ineens kan het je overvallen

 maar als het komt dan is het altijd goed.

Zomaar ineens gebeuren zulke dingen

misschien omdat zoiets gebeuren moet?

Omdat de pijn die jou overweldigde

vanbinnen dingen kraakte,

maar het is een pijn die je aan God mocht geven,

aan Hem die deze pijn toch draagbaar maakte.

Hijzelf was het die de scherpe kantjes heeft geslepen.

Hijzelf was het die jou vastgehouden heeft

en Hijzelf is het die op zo’n moment

de tranen van herinnering een gouden randje geeft.

Zomaar ineens is daar een stem uit het verleden,

een stem die je nooit meer vergeten zult,

maar deze stem klinkt niet meer in het heden.

Een stem die ooit je hart wist te raken

en die je gekoesterd hebt diep van binnen,

een stem die je los hebt moeten laten…

De stem uit het verleden was goed en heeft je verwarmd,

die stem mag klinken als een liefdevolle echo uit je hart.

En dan is daar die andere stem,

die stem van Vader God die zegt:

Ik zal altijd bij je blijven,

nooit zal ik jou alleen laten.

Ik ken je hart, je vragen, en Ik zal je helpen dragen,

en delen in jouw vreugde, en in jouw pijn.

En wat je ook doet, waar je ook gaat,

Ik ben er en Ik zal er altijd zijn!

gele-rozen-2

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

11 jaar geleden…

Dit is een blogje van 11 jaar geleden dat ik vandaag tegenkwam en waarmee ik een ieder graag wil bemoedigen.

IMG_0729Kruiswoordpuzzels, ik mag ze graag oplossen, ik ben alleen niet zo goed in het maken ervan, haha :-) Toch heb ik dit als een voorbeeldje wel geprobeerd. Een kruiswoordpuzzel is zo gemaakt dat je ieder woord, op de een of andere manier, altijd weer kunt verbinden aan een volgend woord. Als je deze puzzel goed bekijkt, dan heb ik hier bovenaan De Schepper gezet. Hij schiep hemel en aarde, Hij schiep de mensen en plaatste hen in het paradijs. Doch door de zondeval kwam er een verwijdering tussen God en mensen. De Here Jezus bracht ons redding, Hij bracht een enorm groot offer, uit liefde voor Zijn Vader en uit liefde voor ons, waardoor wij, uit pure genade, nu opnieuw dat Contact met onze hemelse Vader mogen hebben en straks voor eeuwig bij Hem mogen leven. Allerhande woorden die met elkaar in verbinding staan, allerhande gebeurtenissen die óók samen één verbinding vormen.

Het begin en het einde van deze puzzel en van dit verhaal is hetzelfde, “leven” aan het begin en “leven”aan het einde. Doch daartussenin is een heleboel gebeurd…

God is de Schepper van alle leven, ieder mensenkind is door Hem gemaakt, en hoewel wij hier op aarde het leven geschonken hebben gekregen, is het de bedoeling dat er aan het einde een nog veel mooier en beter leven op ons wacht. Doch in de tijd die we daartussenin doorbrengen, kan er een heleboel gebeuren in ons leven. Soms kun je het gevoel hebben dat er téveel in je leven omgaat, vaak ook is het moeilijk om te begrijpen waarom sommige dingen gebeuren, we zien het nut er niet van in, waarom moeten we door donkere periodes heen? Waarom moet er pijn en verdriet zijn in ons leven? Waarom lijden we soms verliezen….? Ik heb daar geen antwoord op, ikzelf begrijp ook vaak veel dingen niet, maar één ding weet ik wel, en dat is dat de Here God altijd het overzicht behoudt van alles wat er in ons leven gebeurt en dat Hij geen moment zijn oog van ons aflaat. Hij is bij machte te troosten, te bemoedigen, te helpen in iedere situatie. Soms laat Hij dingen toe in ons leven, en hij gebruikt dit dan om ons te vormen, om ons iets te leren wellicht, het helpt mee om ons te laten groeien. We mogen er sterker door worden, het helpt ons om te kunnen meevoelen met anderen. Het is eigenlijk net als met zo’n kruiswoordpuzzel, geen enkele gebeurtenis in ons leven staat op zichzelf, er is altijd een link naar een eerdere of latere gebeurtenis.

Als het goed is, dan kunnen we terugzien in ons leven en zien hoe de Here ons in de moeilijke en donkere momenten heeft geholpen om verder te gaan, zoals dat verhaal over die voetstappen in het zand. Er is een link naar die gebeurtenissen, en door dat in ons hart te bewaren, geeft het ons ook moed voor elke nieuwe dag. Want hoe de dag er ook uit zal zien en wat er ook gebeurt, die wetenschap, dat de Here geen moment Zijn oog van ons aflaat, geeft ons vertrouwen en zal ons helpen. Ook vandaag mogen we weer een nieuw stukje van ons leven beleven, een nieuw stukje van de puzzel van ons leven wordt vandaag ingevuld, het zal een verbinding blijken tussen gisteren en morgen, het zal passen in het gehele plan dat de Here God voor ons leven heeft gemaakt.

Overigens, weet je wat het “kruiswoord” is dat voor ons van de allergrootste waarde is? Dat is wat de Here Jezus zei, toen Hij daar voor jou en voor mij hing, Hij sprak daar “Het is volbracht” en dát woord “volbracht” dát is het mooiste kruiswoord wat je je kunt bedenken, daar is niets aan toe te voegen..!!

De mooiste zin, het mooitste woord,
dat was : Het is volbracht,
niets mooiers is er ooit gehoord
niets beters ooit bedacht.
In de puzzel van mijn leven
staat dát woord juist centraal,
en ’t wordt steeds meer verweven
met de rest van “mijn verhaal”.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Verder dan de horizon…

IMG_0720Ik heb van mijn oudste dochter ooit eens een doosje gekregen waarin allemaal kaartjes zitten met aan de ene kant mooie  uitspraken erop en op de andere kant van het kaartje een Bijbeltekst. Op het doosje zelf staat: “Loving thoughts for mom”.

Ik haalde er daarnet een kaartje uit en op de voorkant staat: A mother’s love looks beyond the horizon of today and sees the possibilities of tomorrow. Dus even in het Nederlands: De liefde van een moeder kijkt voorbij de horizon van vandaag en ziet de mogelijkheden voor morgen. Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Het is ook wel een waarheid want als je kinderen tegen obstakels aanlopen probeer je als moeder (of vader natuurlijk ook) te helpen en te bedenken hoe je om- of over zo’n obstakel heen kunt komen. Je zoekt naar mogelijkheden om verder te kunnen en als ouder zijnde heb je meer levenservaring dan je kind en kun je wat makkelijker door de situatie’s heen kijken en daarmee bemoedig je je kind. Je houdt hem of haar voor wat er uit de situatie te halen of te leren valt en hoe je dat kunt gebruiken zodat het uiteindelijk een positieve invloed of uitwerking zal krijgen.

De Here God is ook zo’n “ouder” , Hij is onze Vader en ook Hij is iemand die altijd weer nieuwe wegen en nieuwe mogelijkheden voor ons ziet. Al lijken de situaties soms onoverkomelijk, dan tóch is Hij degene die er voorbij kan zien en die wéét dat er steeds weer hoop, vertroosting en bemoediging is omdat Hij er altijd bij is, en dan staat er zoiets moois in Jeremia 29:11: Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Ik vind dat zo’n mooie gedachte om vandaag en elke morgen opnieuw vast te houden en mee te nemen.

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

De schok van je leven :-)

 

2 van mijn 3 dochters hebben zelf kinderen en mijn oudste dochter vertelde me laatst: “Mam, ik schrok me wild van de week, ik zat aan tafel en de kinderen zaten te klieren en toen hoorde ik mezelf ineens zeggen: moet ik stikken in mijn eten?? En ineens hoorde ik gewoon jou!” Hahaha, ook mijn andere dochter heeft weleens zoiets gehad en ikzelf heb me vroeger ook bij tijden gerealiseerd dat ik sommige uitspraken die mijn moeder deed, nu zelf ook gebruikte. Best grappig. Anderzijds is het zo dat ik zie dat ze ook allemaal, alle 4 mijn kinderen, andere dingen doen die ze thuis geleerd hebben. Ze zijn stuk voor stuk bewogen met anderen, helpen daar waar het maar kan, zijn altijd bereid om zich voor anderen in te zetten en dat zijn dingen die in onze hele familie terug komen, heel kostbaar.

Soms beseffen we, denk ik, niet hóé groot de impact is die wij op onze kinderen kunnen hebben. We hebben een voorbeeldfunctie, of we dat nou willen of niet, kinderen slaan alles op wat ze thuis zien en horen en in hun latere leven komt dat terug.

Dat geld dus in onze gezinnen maar het geldt ook voor onze omgeving, ook daar hebben wij als Gods kinderen een voorbeeldfunctie, ook daar worden de dingen die wij doen en zeggen opgeslagen. Alleen door een vriendelijk woord kunnen we een stukje licht verspreiden. Ik heb bijvoorbeeld een buurman hier in de flat en deze man, waar je hem ook tegenkomt, is altijd blij en vriendelijk, hij zegt ook altijd tegen iedereen “Goedemorgen/middag buurman of buurvrouw, gaat het goed met u?”, en je ziet gewoon dat gezichten oplichten als ze dat horen. Gewoon zomaar een klein beetje vriendelijkheid. Of als ik een buurvrouwtje, die aan ms lijdt, moeizaam zie aankomen met een vuilniszak en ik pak die even van haar over om in de vuilcontainer te gooien, een kleine moeite maar het doet de ander zoveel goed.

Ef. 2:10: Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

De bijbel zegt dat wij door onze goede werken de mensen ertoe kunnen brengen God te gaan verheerlijken, wij zijn in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, en God heeft die goede werken al tevoren bereid. Blijft dus over dat het aan ons is om ook daadwerkelijk in die goede werken te wandelen, dat is telkens weer een keuze. Een goede keuze :-)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Uitputtend?

mooie-bloemen-en-kant-01---vector-materiaal_15-12923[1]

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Psalm 62:6-8.

De ziel van de mens, David spreekt hier tot zijn ziel en geeft het de opdracht zich stil tot God te keren. “Stil” dus niet met allerlei vragen, of verwijten, of problemen of wat dan ook, gewoon stil… Dan spreekt hij verder en zegt wat God voor hem betekent, hoe hij op Hem vertrouwt en hoe hij daar zijn kracht en zekerheid uit put.

Is trouwens ook wel een leuk woord, ergens “uit putten” betekent dat je een bron hebt gevonden waaruit je dingen naar boven kunt halen, een krachtbron een inspiratiebron een bron van vreugde een bron van wijsheid een bron van levend water, dát is allemaal bij de Here God te vinden, maar als we de dingen bij onszelf willen zoeken, als we het allemaal in eigen kracht proberen te doen dan zal het ons alleen maar “uitputten”. Grappig én waar! (even zomaar een zijsprongetje :-))

De ziel van de mens, moeilijk te omschrijven denk ik, toch is de ziel een belangrijk onderdeel van het menselijk leven. Je kunt het omschrijven als dát stukje dat God in ieder mens gelegd heeft dat áltijd Hem blijft toebehoren. Het is dát stukje in de mens dat hóé dan ook door Hem bé-oordeeld en gé-oordeeld zal worden. Wij hebben als mens, zélf de keuze over hoe wij ons leven willen leiden, en ieder mens heeft de vrije keuze of hij wél of niet het offer van de Here Jezus wil aannemen. Wij hebben als mens, de vrijheid om ons leven te leven zoals wij dat willen, omdat God ons leven aan óns gegeven heeft. Maar de zíél is én blijft van Hem.

Er staat in Matth.10:28Weest niet bevreesd voor hen, die wél het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Woorden die de Here Jezus spreekt tegen Zijn discipelen. Er is niemand die de ziel kan doden, omdat de ziel énkel en alléén aan God toebehoort. Hij heeft de ziel in de mens gelegd en Hij kan hem er óók weer uit wegnemen. De ziel is eigenlijk het “leven” in de mens.

We kennen allemaal we uitspraken als: hij was de ziel van de vereniging, of: zij is de ziel van haar gezin enz. De ziel, het middelpunt, datgene dat naar alle kanten zijn uitstraling heeft, het centrum waar alles om draait. Onze ziel is iets waar we rekening mee dienen te houden, David wist dat en spreekt daar in zijn Psalmen regelmatig over. Hoe wij ons voelen, hoe wij leven, hoe het met ons gaat, het is allemaal afhankelijk van de manier waarop wij ons bewust zijn van onze ziel en daarmee omgaan. III Joh.:2Geliefde, ik bid dat het u in alles welga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wél gaat.

Dreamlike flowersDe ziel is belangrijk en daarom zou ik willen zeggen, laten óók wij tegen onze ziel dezelfde woorden spreken als David deed en ons ervan bewust worden dat áls wij willen dat het ons wélgaat, wij onze ziel in voortdurend contact met God moeten brengen, en in alle stilheid van Hém ons heil mogen verwachten. Daarom nog maar een keertje:

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Psalm 62:6-8.

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Als je het zoekt….

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Het 1e couplet van een liedje uit mijn kinderjaren waarmee ik wakker werd vanmorgen. “Dank U” het is het eerste wat ik ’s morgens zeg als ik mijn ogen open doe en het laatste als ik ze ’s avonds weer dichtdoe. Vooral de laatste maanden ben ik er zo bij bepaald, mede ook door gesprekken met mijn kinderen, dat er zoveel is om dankbaar voor te zijn. Hoe gemakkelijk kun je je soms focussen op de dingen die níét zo goed gaan of niet zo fijn zijn. Dat heb ik ook heel sterk gemerkt de laatste periode, en hoe fijn is het dan als er iemand is die je opnieuw erop wijst dat er zoveel is dat wél goed gaat en dat wél fijn is. Het is zo mooi als je elkaar tot een hulp mag zijn, elkaar mag opbouwen.

Momenteel ben ik er heel bewust mee bezig om iedere dag juist de dingen te zien, zoeken, benoemen, die fijn zijn, dingen waar ik die dag dankbaar voor mag zijn, één dag tegelijk en iedere dag heeft grote en kleine zegeningen die de Here God ons geeft en die, als we er bewust naar op zoek zijn, zichtbaar worden. Soms zijn de dingen al zo gewoon dat we ze niet eens meer opmerken, om een paar voorbeelden te noemen: De zon die schijnt, water dat uit de kraan komt, een bed om in te slapen, een huis om in te wonen, kleding om aan te trekken, een boterham om onze maag mee te vullen en zo zijn er nog zóveel dingen die eigenlijk heel gewoon zijn hè? Maar op het moment dat je op zóék gaat naar zegeningen worden ze opeens weer heel bijzonder, geven ze reden tot dankbaarheid.

Ik bedacht me vandaag dat er zoveel gaande is, dreiging van aanslagen, oorlogen enz. Veiligheid is nog maar betrekkelijk, nergens ben je meer echt veilig en alles wat je vandaag bezit kun je morgen kwijt zijn. Geld wordt steeds minder waard, alles in deze wereld staat nog maar op wankele schroeven en er is geen enkele zekerheid meer. En hoe dankbaar ben ik dan dat ik de Here God mag kennen, bij Hem mag ik schuilen, Hij gééft niet alleen zekerheid Hij IS mijn zekerheid! Dát is mijn allergrootste reden tot dankbaarheid, iedere dag opnieuw!! Daarom wil ik vandaag eindigen met het laatste couplet van hetzelfde kinderliedje:

Dank U , uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God, ik wil U danken,
dat ik danken kan.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Niemand… behalve Ik..

Een lach op je gezicht,

een grap, een stoere blik,

maar niemand die je hart kan zien,

niemand… behalve Ik..

De morgen wordt net wakker

en de zon verspreidt haar gloed,

maar ze kan de kou niet weren

die jou verkillen doet.

Je hoofd zit vol met zorgen,

verdriet heeft je verstomd,

jouw nacht weet niet van wijken,

een morgen die niet komt.

Van buiten lijk je vrolijk,

maar de muur is al zo dik,

en niemand die erachter kan,

niemand… behalve Ik..

De stilte is vaak dreigend

geen mens die nog iets zegt,

maar Ik ben er en fluister zacht,

jawel, Ik ben er echt!

Ach, alles lijkt verloren,

diep vanbinnen klinkt jouw snik,

en niemand die het horen kan,

niemand… behalve Ik..

Laat Mij jouw zonlicht wezen,

geef Mij je zorg en pijn,

pak toch Mijn uitgestoken hand

en laat Mij je Helper zijn.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Als de weg weg is….

Habakuk 3:17-18: Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Herejubelen in de God van mijn heil.

Ik begon de dag vandaag met een lied uit Opwekking dat ineens in mijn hoofd zat. Een lied dat we eigenlijk al lang niet meer gezongen hebben omdat er elk jaar weer nieuwe liederen bijkomen en dan de oudere wat op de achtergrond raken.

Ik ben iemand die altijd heel bewust de woorden hoort en de inhoud voelt van een lied. Woorden kunnen me ook vaak heel diep raken en toen deze woorden vanmorgen tot mij doordrongen werd ik er zo door bewogen omdat  het woorden zijn die mijn ervaring met Vader God weergeven, herkenbare dingen uit situaties waarin ik gezeten heb. In tijden dat het moeilijk was was Hij daar, Hij was én is er altijd, en daar waar ik echt geen mogelijkheid zag voor een oplossing kwam Hij met een oplossing of een antwoord waar ik zelf nooit aan gedacht zou hebben. Als alles zó donker leek dat ik helemaal geen uitzicht meer had dan mocht ik mijn hand in de Zijne leggen en bracht Hij me daar waar ik Zijn weg met mij weer zien kon. Hij gaf me hoop, Hij gaf me liefde, en dat doet Hij elke dag weer nieuw!

Ik heb ervaren, door de jaren heen dat, ook al lijken de omstandigheden hopeloos, ik mag vertrouwen op mijn hemelse Vader, Hij is er altijd bij en als ik mijn hand in Zijn hand leg dan leidt Hij me dwars door de omstandigheden heen naar plaatsen van rust.

Opwekking 429:

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

-Refrein-
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

https://youtu.be/hFNeGMHrZCI

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Een experimentje :-)

Gisteren kreeg ik op mijn Ipad het bericht dat de opslag bijna vol was. Ik ben toen wat dingen gaan wissen en ging ook eens bij de foto’s kijken of er iets weg kon. Terwijl ik daarmee bezig was kwam ik een video’tje tegen dat ik een tijdje geleden als test eens opgenomen had. Ik heb toen één van mijn blogjes voorgelezen om te zien hoe dat klonk. Het leek me namelijk fijn als ik mijn blogjes eventueel ook op deze manier zou kunnen publiceren. In mijn directe omgeving merk ik hoe fijn het is als dingen voorgelezen worden wanneer je het zelf niet (meer) kunt lezen. Vandaar dat ik dus hiermee bezig was, maar door alle drukte en alles wat er in de laatste tijd gebeurd is was ik het vergeten. Nu ik het weer gevonden heb wil ik toch de mogelijkheden verder onderzoeken om te kijken of ik dit zou kunnen realiseren. Hierbij heb ik mijn hoop gevestigd op mijn 2 computerbroers :-)

Dus wie weet krijgt dit nog een vervolg maar vandaag moeten jullie het even doen met een  linkje naar mijn Facebook waar ik het video’tje opgezet heb en waar je het kunt bekijken en beluisteren. Het is er openbaar geplaatst dus voor iedereen te beluisteren en ik hoop dat je erdoor bemoedigd mag worden.

https://www.facebook.com/ingrid.steenbeek/videos/1467809573269053/
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Dit gaat zo diep.

De Bijbel, het woord van God, leert ons hoe we elke dag opnieuw kunnen leven volgens de voorschriften die de Here God heeft opgesteld, voorschriften die zijn gemaakt voor ons heil, ons voordeel, onze veiligheid. Het is zo belangrijk om kennis te hebben van Gods woord, en tegelijkertijd kan het ook zoveel troost, bemoediging en kracht geven. Ik wil vandaag een stukje opschrijven uit de spreuken, wanneer je dit leest dan gaat dat zo diep en zit daar zo’n enorme rijkdom in verborgen en die rijkdom is zomaar weggelegd voor ons allemaal.

Het eerste gedeelte geeft duidelijk aanwijzingen, met meteen erachteraan ook de zegeningen wanneer we ons aan deze aanwijzingen houden. Het is heel mooi om dit te zien en te lezen. Het tweede stukje spreekt ervan hoe geweldig het is wanneer we de dingen die God ons wil leren, grijpen, gaan bé-grijpen en bovenal ook gaan gehoorzamen. De beloften die hier gegeven worden wanneer we doen wat Gods woord ons zegt, kunnen een enorme rijkdom in ons leven brengen, geestelijk, lichamelijk, emotioneel, materieel en uiteindelijk heeft het uiteraard ook nog eens eeuwigheidswaarde.

Spreuken 3:5-7 en 13-18. Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.

Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt; want wat zij opbrengt, is beter dan de opbrengst van zilver, wat zij doet gewinnen is beter dan goud. Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren kan haar niet evenaren. Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn liefelijke wegen, al haar paden zijn vrede. Een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen, wie haar vasthouden zijn gelukkig te prijzen.

Ik wil voor vandaag met dit stukje uit de Spreuken een ieder bemoedigen en Gods zegen toewensen.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail