Willekeurige bemoediging
  • 6 maart 2007
    Lucas 17:3-4 : Ziet toe op uzelf! Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem. En …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Liefde, liefde, liefde…

NL0104_6[1]

Ik las een verhaal van iemand die van huis uit christen was, maar die door allerlei ver- en misleiding, in één keer in een totaal ander leven terecht is gekomen. Dan lees je zoiets en dan kun je nauwelijks geloven dat deze persoon echt bekeerd is geweest. Hoe kun je anders in één avond in een totaal andere wereld komen en daardoor een totaal ander mens worden, een totaal ander leven gaan leiden en je daar dan ook nog “veel beter” in voelen?

Zoveel verleidingen zijn er, waar de mensen aan blootgesteld worden, en vooral jonge mensen hebben het daar moeilijk mee. Ze willen er graag “bij horen” meedoen met anderen en vooral geen buitenbeentje zijn. Maar wat ik zo erg vind, is dat mensen die wéten dat ze op een verkeerde weg zijn, en die er bewust voor kiezen om die weg te blijven volgen, áltijd in de bijbel excuses menen te vinden voor hun gedrag. Ik ken zelf mensen die dat doen, en ook in dit verhaal zegt deze persoon dat God zeker niet zal straffen als je alleen maar gebruik maakt van alles wat Hij tenslotte toch zélf aan de mensen heeft gegeven. En dan komt er nog een opsomming van goede daden, met uiteindelijk de conclusie dat God zéker wel rekening met al die dingen zal houden en dat Hij veel ruimdenkender is dan wij menen dat Hij is.

Ik kan daar boos om worden, boos op de duivel die in staat is om mensen te hersenspoelen, om hun gedachten en ideëen totaal 100% om te laten draaien. En men heeft niet eens in de gaten dat men zichzelf voor de gek houdt. Er is sinds Adam nog niets veranderd, Adam zei tegen God, ja de vrouw die U mij gegeven heeft, zij is schuld aan alles, en Eva zei, nee, het was de slang…

Laat één ding heel duidelijk zijn, ieder mens is voor de volle 100% voor zichzelf verantwoordelijk. En de rekening van ons leven wordt ook enkel en alleen aan onszelf gepresenteerd, wij zullen hem zélf moeten voldoen. Natuurlijk heeft de Here Jezus voor ons betaald, maar dat wil niet zeggen dat we dan verder onze gang maar kunnen gaan. En hoe zouden wij ooit God onze fouten kunnen verwijten? Hij heeft ons mooie dingen gegeven, maar het is aan ons om verantwoordelijk met alles om te gaan. Heel de bijbel staat vol met richtlijnen en gedragsregels, en wij dienen ons daaraan te houden. Vaak probeert men wangedrag goed te praten met allerlei Bijbelteksten en ook het karakter van God weet men zo goed in te schatten, Hij is zó lief en zó goed en Hij ziet heus het één en ander wel door de vingers….

Weet je, Adam en Eva werden zonder pardon uit het Paradijs gezet toen ze tegen Zijn regels ingegaan waren. Mozes mocht, door een ongehoorzaamheid,  het beloofde land uiteindelijk niet binnengaan, terwijl hij toch zóveel jaren lang zijn best had gedaan, zoveel goede dingen had gedaan. Ananias en Safira, een klein leugentje werd hen fataal, ter plekke vielen ze dood neer.

Lees eens mee in Hebr.10:28-31 : Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft? Want wij weten wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: de Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!

Dit hoofdstuk gaat over “standvastigheid” over het feit dat we moeten vasthouden aan alles wat de Here ons leert. Dat we niet opzettelijk zondigen, maar onszelf daarvoor bewaren. Het klinkt hard als je dat zo leest, vooral omdat wij toch in onze kerken en gemeenten leren dat God een God van liefde is. Dat is Hij ook, maar Hij is ook rechtvaardig en dat lijkt hard, maar God zelf houdt Zich ook aan Zijn eigen regels, en als Hij, zoals veel mensen schijnen te denken, (of te hopen?) wel een oogje dicht zou knijpen, dan had Hij wel een manier gevonden om Zijn eigen Zoon, de Here Jezus, te bewaren voor die vreselijke kruisdood denk je ook niet? En natuurlijk maken we allemaal fouten, maar het gaat hier om het opzettelijk volharden in dingen waarvan we weten dat ze verkeerd zijn.

vrienden_33[1]God is absoluut een God van liefde, en Hij wil niets liever dan dat alle mensen op deze aarde eenmaal in Zijn hemels huis zullen komenEn deze dingen zijn niet bedoeld om ons bang te maken, maar wel om ons te waarschuwen. Ze zijn uit pure liefde opgetekend in de bijbel, zodat wij, die het lezen, tot bezinning komen en ons bewust worden van de manier waarop wij met de dingen van God omgaan. Het zijn woorden die juist het verlangen en de liefde, die God voor ons heeft, uitdrukken. Als je zelf kinderen hebt, dan weet je dat je ze voor allerlei dingen en gevaren wilt beschermen en wilt waarschuwen: pas je op? rijd je voorzichtig? goed links en rechts kijken bij het oversteken, niet met dat mesje spelen, dan doe je jezelf pijn, doe de gordel om in de auto, zet je helm op als je op de bromfiets gaat, enz, enz..allerlei raad, enkel en alleen uit pure liefde. Gods woord is geschreven uit liefde, liefde, liefde. En als je bij Hem wilt horen, dan wil je naar dát woord leven, uit pure liefde, liefde, liefde voor Hem.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


+ 5 = 13