Willekeurige bemoediging
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Hoeveel applaus?

In deze wereld draait het dikwijls om succes en financiéle rijkdom en in de christelijke wereld is succes ook niet onbelangrijk en als mens kijk je al snel tegen een ander op en vind je het zelf ook best fijn als anderen tegen jou opkijken en zo ontstaan er rangen en standen. Maar uiteindelijk komen we allemaal een keer voor de troon van God te staan en hoe zit het dan?

Het is niet belangrijk om een hele lijst te kunnen opnoemen van alles wat wij voor God hebben gedaan, het is niet belangrijk hoeveel applaus wij in ons leven hebben gehad, het draait uiteindelijk slechts om dat ene, dat wij die relatie mogen hebben met de Here God, dat wij Hem kennen en herkennen, dat wij Zijn stem kunnen verstaan, dat we dáár waarde aan hechten en niet aan het feit of wijzelf herkend worden. Waarom doen wij de dingen die we doen? Wat is nou uiteindelijk onze echte drijfveer? De Here Jezus houdt op een gegeven moment een rede tegen de scharen en de discipelen, en hier heeft Hij het over de schriftgeleerden en Farizeeën, maar het mag ook ons tot nadenken en zelfonderzoek brengen.

Matth.23:5-12: Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot, zij houden van de eerste plaats bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen, en van de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi genoemd te worden. Gij zult u niet rabbi laten noemen; want één is uw Meester en gij zijt allen broeders. En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is. Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Christus. Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

Wij hebben elkander nodig om samen één front te vormen tegen de vijand, samen staan we sterk. We zijn allemaal gelijk, mogen elkander tot een hand en een voet zijn, elkander steunen en liefhebben. De ene mag het woord van God brengen, de ander mag Hem grootmaken in zang, de zendeling wordt door Hem gebruikt om andere tot zegen te zijn, en weer een ander mag in de stilte, waar niemand hem of haar ziet, voorbede doen. Maar de basis van álles wat wij doen moet zijn de liefde die wij hebben voor Hem, liefde die voortkomt uit onze relatie met Vader God.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


6 + 8 =