Willekeurige bemoediging
  • De dis.
    Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Psalm 23:5a. Dit is een klein gedeelte van …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Hij weet het

Ik wil zeggen tegen een ieder die dit stukje leest, al voordat jouw ogen deze regels hebben gelezen, heb ik dit gebed voor jou speciaal gebeden. En de tekst die erbij staat is ook helemaal voor jou persoonlijk, neem hem mee in je hart. Ik wens je  Gods zegen toe.
Hij weet het!

Ik ken je niet, ik weet niet wie je bent
er is geen ding dat ik ooit van jou heb vernomen.
Hoe kan ik weten wat de wens is van jouw hart
hoe kan ik raden wat jou allemaal is overkomen?

Nee, ik weet niets, alleen maar dat ik voor je bid
en dat ik jou zo aan de voeten van de Heer leg,
Hij weet precies wat in jou leeft en jou beweegt
“geeft U Uw zegen Heer”, is ’t enige dat ‘k Hem zeg.

Dat is genoeg, meer woorden heeft Hij ook niet nodig
Hij is bij machte om het mensenhart te zien,
te voelen hoe de sfeer is diep vanbinnen
of het goed is, of wat kil misschien?

Hijzelf is warmte, licht, en stil begrijpen
Hij kent je vragen, je zorgen en je pijn,
Hij wil je door de moeilijkheden dragen
en elke dag weer, heel dicht bij je zijn.

Here, U weet لlles van een ieders leven,
U ziet waarmee de dagen zijn gevuld,
Van het moment van opstaan tot ’t naar bed gaan
is er geen ding dat voor U is verhuld.

U kent de dromen, ook de wensen en gedachten,
Uw hand is met ’n ieder, waar men ook vertoeft,
wilt U toch overvloedig zeeg’nen
want U weet Here, wat dit hart behoeft.

Here Gij doorgrondt en kent mij, Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt Uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.
Psalm 139:1-6.