Willekeurige bemoediging
  • 5 oktober 2007
    Gisteren heb ik iets geschreven over Openbaring 22: 10-13 en even ter herinnering, daar staat deze tekst: En Hij zeide tot mij: Verzegel …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Gebroken liefde

Ik houd van jou, meer dan ooit woorden kunnen zeggen
mijn hele hart wil ik graag in jouw handen leggen,
ik heb je lief, gewoon om wie je bent
hoewel ik jou misschien nooit werk’lijk heb gekend.
‘k Heb geprobeerd om dingen te vergoeden
om wonden te helen die toch steeds bleven bloeden,
nu ben je weg, ik kan je niet meer raken
je niet meer met een kopje koffie wakker maken.
Ik zou je in mijn armen willen nemen
en troosten elk verdriet en elke pijn,
ik zou zo graag met jou en met de kinderen
weer een gelukkig, blij gezin willen zijn.

Tien jaar geleden bracht de Heer ons samen
en wij beloofden Hem en ook elkander trouw,
Hij gaf ons kinderen met zulke mooie namen
en als vader voor die kind’ren koos Hij jou.
Als ’n klein hulpeloos wezentje
lagen ze eenmaal in jouw armen,
jouw liefde hadden ze nodig
om zich aan te kunnen warmen.
Wanneer ze nu naar hun papa vragen
is er niemand die een antwoord heeft,
want niemand kan ’t gemis vergoeden
de speciale liefde die een papa geeft.

Mijn hart doet pijn om alles wat kapot is
een groot verdriet leeft er diep binnenin mij,
ik doe mijn best de kind’ren niets te laten merken
‘k lach door mijn tranen heen
maar ‘k ben niet werk’lijk blij.
Ik vlucht naar God toe, keer op keer
Die mij troost en mij met Zijn liefde vult,
Hij geeft mij kracht, Hij helpt en Hij begrijpt mij
en Hij heeft ook met mij oneindig veel geduld.

Telkens weer neemt Hij mij in Zijn armen
Hij zegt: Mijn kind, wees jij maar rustig, stil
Ik ken de diepste diepten van jouw hart wel,
Ik weet allang wat jij me zeggen wil.
Ik heb je lief, blijf jij maar met Mij wand’len
Ik ben dichtbij, al lijkt het soms ook nacht,
geef Mij je zorgen, lasten en problemen
ja, Ik ben hier en Ik houd over jou de wacht.