Willekeurige bemoediging
  • 5 april 2005
    Er wordt weleens gezegd “als God ergens een deur sluit, dan opent Hij ergens anders een venster”. Misschien heb je …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Voor elkaar

Zoveel leuzen, zoveel partijen,
wat moet je kiezen? goede “raad” is duur,
maar wij willen tezamen werken
aan betere leefcultuur.
Als Christenen hebben we als doel
om te leven naar Gods woord,
Hem liefhebben boven alles
en ook onze naaste, zoals het behoort.

Wanneer ons de kans wordt geboden
en de kiezers ons bij willen staan,
dan willen we met een goed plan
ook tezamen aan het werk kunnen gaan.
We willen niet alleen met woorden
maar mede door onze daden ook tonen,
dat wij verantwoordelijkheid dragen
voor het land en de stad waar wij wonen.

De zorg voor elkaar moet er wezen
voor een ieder die in deze tijd leeft,
die warmte, dat lichtpuntje brengen
in de kilte die de mensheid omgeeft.
Hoe ook onze plannen zich ontvouwen,
in ieder facet, groot of klein,
is het ons verlangen, ons streven
dat God steeds het middelpunt mag zijn.

Wij willen het vertrouwen niet beschamen
dat men stelt in onze partij,
en ook in de gemeenteraad dragen wij
met liefde ons steentje graag bij.
In eerlijkheid willen wij werken,
integer, betrokken en waar,
onze boodschap die is heel eenvoudig,
we willen er zijn: Voor elkaar!