Willekeurige bemoediging
  • De late regen.
    Zacharia 10:1 : Vraagt van de Here regen ten tijde van de late regen. De Here maakt de bliksemschichten; een stortregen …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Samen op weg

Heel diep in mij klinkt een stem, zo vriend’lijk en zacht,
’t is de stem van de Heer die mij tot hier bracht.
Hij zal mij steeds leiden, aan grazige weiden,
Hij helpt mij voort bij dag, maar ook bij nacht.

Hij heeft gezegd, vertrouw gerust op Mij,
weest niet bevreesd, want Ik ben steeds nabij.
Ik houd je hand omvat op ’t smalle, ruwe pad,
kijk naar omhoog en weest verheugd en blij.

Al lijkt soms alles donker om mij heen
dan weet ik tóch, Hij laat mij nooit alleen,
in ’t duister van de nacht ervaar ik ’t meest Zijn kracht,
een trouwere vriend als Hij, is er geen.

Je wordt nooit beschaamd als je vertrouwd op de Heer,
stel je open voor Hem en luister telkens weer.
Hij wil je álles geven, een overvloedig leven
maar richt je blik op Hem, iedere keer.

Als het moeilijk is, houd tóch je blik gericht
op de Here en Zijn vriend’lijk aangezicht.
Je ziet geen zorgen meer, je ziet alleen de Heer
en Hij brengt je van het duister in het licht.