Willekeurige bemoediging
  • Niet zomaar!
    Ik werd er opnieuw bij bepaald wát een groot wonder ieder nieuw mensenleven toch is. Het is iets wat nooit …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Pure liefde

Oh Heer, wat bent U prachtig mooi
hoe lief’lijk is Uw aangezicht,
hoe zacht de blik, die ik ontmoet
wanneer ‘k mijn ogen op U richt.

U bent de ziel van mijn bestaan
mijn God, dé Liefde van mijn leven,
U hebt mij al wat ‘k nodig had
met gulle hand steeds weer gegeven.

Toch is het niet Uw hand die ‘k zoek
maar het is Uw hele wezen,
ik hoor Uw stem die zegt: “Mijn Kind
je hebt niets meer te vrezen.

Je hoort van oorlog om je heen,
van terreur en van geweld,
maar Hij die met je is is groter,
Mijn Zoon, Hij is jouw sterke Held.

En in de nood, in angst of pijn
wanneer je ’t even niet meer ziet,
mag bij Mij jouw schuilplaats zijn
Ikzelf vertroost daar jouw verdriet”.

Oh Vader, ‘k heb U toch zó lief,
en ‘k weet niet hoe ik dat tonen moet,
ik kan alleen maar zeggen: “DankUwel,
U bent zo mooi, zo onvoorstelbaar goed.

Er zijn gevoelens diep in mij
die ik in woorden niet kan zeggen,
maar U ziet tot de bodem van mijn hart
ik hoef aan U niets uit te leggen.

Heel mijn toekomst, al mijn dagen
al mijn uren en mijn tijd,
‘k wil het in Uw handen dragen
mijn hart is U, Vader, toegewijd.

Ik hef mijn handen naar U op
en leg daarin mijn hele leven,
er is niets beters en niets méér
dat ik U ooit zou kúnnen geven.