Willekeurige bemoediging
  • Hindernissen.
    En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat …
Recente reacties
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Danken en werken

God’s hand, zegenend over mijn leven,
die hand, die mij al zoveel heeft gegeven.
God’s hand houdt mij vast op’t smalle pad,
Zijn hand, die steeds de mijne houdt omvat.
God’s reddende hand, uitgestrekt naar mij
die hand heb ik eens vastgenomen,
Jezus bloed, dat kocht mij vrij
en nu mag’k tot in God’s heiligdommen komen.
‘k Mag uit Zijn hand ontvangen keer op keer,
liefde, warmte troost en kracht,
zonneschijn bij dag en nacht.
Ja, al wat ‘k nodig heb en meer,
ik dank U duizendmaal o Heer………..

Ja kind, zegt God, Ik gun je graag
die rust en vreugde in je leven,
zodat jij ook weer door kunt geven,
al het goede dat je mag ontvangen,
dat is van Mij een groot verlangen!……..

Ik kijk naar mezelf en mijn lege handen
en ik schaam me voor de inhoud van mijn bestaan,
hoeveel kansen heb ik gekregen
en hoe vaak heb ik ze voorbij laten gaan?
Wat heb ik gedaan, wat heb ik gegeven?
wat heb ik betekend voor ’n wereld in nood?
En God zegt:’t geloof zonder werken is dood!