Willekeurige bemoediging
  • Jij bent de liefste!
    De vakantie voor de kinderen in onze regio zit er ook weer op en daarmee zijn we de laatsten dit …
Archief

CD: U bent er altijd

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Wie vraagt wordt… ?

Als kind leer je dat kinderen die vragen worden overgeslagen, maar bij God werkt dat heel anders. Bij Hem mag je alles vragen en Hij stimuleert dat zelfs ook, door de dingen die in de Bijbel staan. Dat is fijn, en bij Hem hoef je je nooit bezwaard te voelen.

Ik vind dat zo mooi dat we zelfs opgeroepen worden om toch vooral maar veel te vragen, zodat we ook veel kunnen ontvangen.

Matth.21:22: Al wat gij in gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.

Joh.14:13-14: 
En wat gij ook vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen.

Joh.15:7: Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden.

Joh.15:16: Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u geve, wat gij Hem bidt in Mijn naam.

Matth.18:19: Wederom, Ik zeg u, dat als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, die in de hemelen is.

Marc.11:24: Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt
ontvangen
, en het zal geschieden.

Zomaar een paar beloften uit Gods woord, waar we kunnen lezen dat we gerust mogen vragen en dat God ons wil geven, datgene wat wij Hem vragen… maar aan elk van deze beloften is toch een voorwaarde verbonden (heb ik voor het gemak eventjes onderstreept), en als je je dan bedenkt dat al deze beloften gaan over het vragen/bidden en ontvangen, dan lees ik hier dat ik, om te ontvangen, aan al deze voorwaarden moet voldoen.

Als ik dus iets van God wil ontvangen, dan moet ik in de eerste plaats niet twijfelen, de Bijbel leert ons dat wij niet moeten menen iets te ontvangen als we twijfelen. In de tweede plaats moeten we het vragen in de naam van de Here Jezus, en Zijn naam is rein en heilig …..dus die reiniging en heiliging wordt ook van ons verwacht. Dan in de derde plaats moeten we in Hem zijn én blijven en léven naar Gods woord, Zijn woorden moeten in ons blijven, we worden geacht ze toe te passen in ons dagelijks leven. Ten vierde zijn we uitgestuurd om vrucht te dragen, maar die vrucht moet niet van voorbijgaande aard zijn, die moet blijven, en als een boom zijn vruchten wil kunnen dragen en vasthouden, dan moet hij vastgeworteld in de grond staan. Ten vijfde worden we geacht om de dingen eenparig te vragen, en dat wil zeggen dat we onszelf dusdanig opstellen dat we met anderen in eenheid kunnen leven, dat we doen wat er staat geschreven, nl. die ander uitnemender achten als onszelf, want slechts dán zullen we niets op die ander aan te merken hebben. En dan nummer zes, geloven, zónder te zien, in volledig vertrouwen erop rékenen dat we krijgen waar we om vroegen, maar nu alvast zó leven alsóf we het al gekregen hébben!

Dit zijn zomaar een paar voorbeelden, maar ik vind het zo mooi, dat God ons dingen belooft en dan gelijk erbij vertelt hoe we ze kunnen ontvangen. Toch weer een reden om nog eens goed te kijken waar ik nog tekortschiet en dingen kan veranderen. Maar wel fijn om ook hiervan weer te mogen leren. 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail


5 + = 13